Vastuullisuuden tekijät: Bayerin vastuullisuustavoitteet herättävät kiinnostusta – tavoitteena tarjota ehkäisyä 100 miljoonalle naiselle kehittyvissä maissa

23.08.2021

Bayerin vastuullisuusteot näkyvät globaalilla ja paikallisella tasolla. Se, mitä teemme Turussa, vaikuttaa yli 100 miljoonan naisen elämään sekä kokonaisiin yhteiskuntiin kehittyvissä maissa, kertoo Bayer Nordic Regionin viestintä-, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kati Nyman. Bayer on EK:n jäsenliitto Lääketeollisuus ry:n jäsenyritys.

Minkälaisia vastuullisuustekoja Bayerilla on?

Vastuullisuus on Bayerilla keskeinen osa liiketoimintaa.

Yksi Bayerin globaaleista vastuullisuustavoitteista on, että tuomme mahdollisuuden moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun sadalle miljoonalle naiselle kehittyvissä maissa vuoteen 2030 mennessä. Tämän teemme yhdessä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen, kuten YK:n väestörahaston kanssa, ja nämä Bayerin pitkäaikaiset ehkäisyvalmisteet valmistetaan Turussa. Se, mitä teemme Turussa, vaikuttaa siis yli 100 miljoonan naisen elämään sekä kokonaisiin yhteiskuntiin kehittyvissä maissa.

Tämän lisäksi Bayerilla on muitakin konkreettisia vastuullisuustavoitteita.  Yksi niistä on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, siis viisi vuotta ennen Suomen hallituksen asettamaa tavoiteaikaa. Jo viime vuonna vähensimme Turun tuotantolaitoksellamme 80 % hiilijalanjäljestä siirtymällä uusiutuvaan energiaan. Loput kompensoimme suojelemalla päätehakkuuikäistä metsää sekä istuttamalla uutta metsää Turun alueella. Vastuullisuustekomme näkyvät siis paitsi globaalilla, myös paikallisella tasolla.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella, mitä hyötyä siinä näette?

Vastuullisuus on meille strateginen osa liiketoimintaa, ja myös sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullisuutta.

Koemme myös, että investointimme ja muu positiivinen taloudellinen vaikutuksemme Suomessa on yksi tapa olla vastuullinen toimija. Investoimme Suomeen vuosittain noin 80 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi julkistimme kesäkuussa 250 miljoonan investoinnin, jolla rakennamme Turkuun kokonaan uuden, huippumodernin lääketehtaan ja modernisoimme nykyisen tehtaan. Olemme myös yksi Suomen suurimpia yhteisöveronmaksajia – viime vuonna toiseksi suurin 141 miljoonan euron yhteisöverokertymällä. Periaatteemme on, että verot maksetaan sinne missä arvokin luodaan.

Minkälainen bisnes vastuullisuus on teille nyt ja tulevaisuudessa, miten vastuullisuus ylipäätään näkyy liiketoiminnassanne?

Bayerilla vastuullisuus ei ole erillinen toiminto, vaan yritysstrategian keskeinen elementti. Lääkealalle on itsestään selvää toimia vastuullisesti lääkkeen koko tuotantokaaren matkalla. Lääketeollisuudessa tehdään vastuullisuustekoja myös esimerkiksi kehittämällä jatkuvasti uusia ratkaisuja terveyshaasteisiin.

Vastuullisuustavoitteemme pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Koska olemme globaali toimija niin terveydenhuollon kuin ravinnontuotannonkin alalla, toiminnallamme on vaikutusta useimpiin YK:n tavoitteisiin. Tavoitteemme ovat hyvin yhtenevät myös Suomen hallituksen kestävän kehityksen tavoitteiden ja esimerkiksi Suomen Afrikka-strategian kanssa, ja käymmekin hallituksen kanssa aiheesta hyvää vuoropuhelua.

Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoonne?

Sidosryhmämme ovat erittäin kiinnostuneita vastuullisuustavoitteistamme. Avainasemassa on yhteistyö. Yhteistyössä esimerkiksi YK:n alaisten organisaatioiden kanssa olemme oleellinen kumppani kehittyvien maiden ongelmien, kuten äiti- ja lapsikuolleisuuden sekä perhesuunnittelun haasteiden ratkomisessa.

Tätä emme voisi, emmekä haluaisi, tehdä yksin.

Vastuullisuustavoitteemme ovat herättäneet paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja kiinnostusta. Myös työntekijöillemme on tärkeää saada olla tekemässä työtä, jolla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen jopa maapallon toisella puolen.

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

Vastuullisuuden on oltava oleellinen osa liiketoimintaa. Silloin se on aitoa, eikä päälle liimattua. Oikeanlainen vastuullisuusstrategia on jokaiselle yritykselle uniikki, eikä sitä voi kopioida mistään.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle?

Neuvoisin yrityksiä kuuntelemaan aidosti sidosryhmiensä odotuksia ja edellytyksiä. On hyvä ymmärtää, mitä he ajattelevat ja odottavat yritykseltänne.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan