Vastuullisuuden tekijät: Kotimainen Kiilto kehitti maailman ensimmäisen biohajoavan sulateliiman

09.09.2021

Vastuullisuus on osa suomalaisen perheyhtiö Kiillon DNA:ta. Kodinpuhdistustuotteistaan tunnettu Kiilto valmistaa myös erilaisia hygieniaratkaisuja niin kuluttaja- kuin ammattikäyttöön, rakentamisen ratkaisuja sekä liimoja eri teollisuuden aloille. Kiillon tehtaista valmistuu vuosittain noin 20 miljoonaa kiloa liimoja, joiden valmistuksessa innovoidaan nyt ennenäkemättömiä ratkaisuja. Kiillon tavoitteena on olla alansa ympäristöjohtaja, kertoo Eeva Solja, Kiilto Family Oy:n brändi- ja viestintäjohtaja. Kiilto on EK:n jäsenliitto Kemianteollisuus ry:n jäsenyritys.

Minkälaisia vastuullisuustekoja yrityksellänne on?

Kiilto on tehnyt lupauksen ympäristölle. Se on osa kulttuuriamme, toimintamalli, joka kattaa koko toimintamme ja jakautuu neljään osa-alueeseen. Tarkastelemme lupauksemme konkreettisia tavoitteita vihreän energian, vihreiden pakkausten ja logistiikan, vihreiden palvelujen sekä vihreiden materiaalivalintojen kautta. Esimerkiksi vihreän energian osalta lupauksemme on olla hiilineutraaleja 2028.

Nämä neljä osa-aluetta luovat pohjan Lupauksellemme. Tavoitteidemme edistymisen lisäksi seuraamme kuitenkin jatkuvasti herkällä korvalla myös keskustelua vastuullisuudesta. Pohdimme esimerkiksi parhaillaan sitä, mitä biodiversiteetti tarkoittaa Kiillon näkökulmasta. Miten voimme sisällyttää sen parhaiten osaksi Lupaustamme ympäristölle? Haluamme varmistaa, että tarkastelemme ympäristövastuuta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja asiantuntijoiden viimeisintä tietoa hyödyntäen sekä noudattaa jatkuvan parantamisen periaatetta.

Hiilineutraaliuslupauksen eteen olemme tehneet paljon konkreettisia toimenpiteitä. Jo 2008 rakensimme Lempäälän tehtaamme katolle aurinkovoimalan, joka oli rakennushetkellä Suomen suurin. Vuonna 2020 Lempäälässä otettiin käyttöön uusi massiivinen aurinkovoimalaitos, joka korvasi aiemman ja samalla osa vanhoista paneeleista siirrettiin Vantaan varastollemme. Uusi järjestelmä kattaa noin 15 prosenttia tehtaan energiankulutuksesta. Lempäälän tehtaalla energiansäästössä otettiin iso askel myös hukkalämmön talteenottojärjestelmän myötä. Liimanvalmistuksessa syntyvä lämpöenergia otetaan nyt talteen ja sillä lämmitetään tehdaskiinteistöt, joiden lattiapinta-ala on yhteensä yli kolme hehtaaria.

Vihreiden pakkausten osalta lupauksemme on vähentää fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä joka vuosi. Yhtenä lukuisista toimenpiteistä pilotoimme viime vuonna muovipakkausten suljettua kiertoa. Siinä Kiilto toi yhteen muovin kierrätyksestä innostuneita yhteistyökumppaneita sekä ammattihygienian että rakentamisen toimialoilta pakkausten takaisin keräämiseksi. Usein muovista puhutaan huonona asiana, vaikka sillä on myös tärkeä rooli pakkausmateriaalina. Ilman asianmukaista pakkausta tuote ei säily kuten pitäisi, sitä ei voitaisi toimittaa ehjänä tai tuotteen käyttäminen voisi olla vaarallista. Muovi on hyvä materiaali, kun se kiertää asiallisesti. Kuluttajille muovin kierrätys on jo arkipäivää, yrityspuolella näin ei vielä ole. Tähän haluamme tehdä muutoksen.

Olemme esimerkiksi kehittäneet maailman ensimmäisen biohajoavan sulateliiman.

Vihreiden materiaalivalintojen osalta lupaamme vähentää fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja pienentää jätemäärää joka vuosi. Tuotamme paljon liimoja, esimerkiksi pakkausteollisuudelle. Kiilto Pro Pack Eco on yksi ensimmäisistä 70–100 % uusiutuvista raaka-aineista tuotettu liima. Nuo raaka-aineet ovat peräisin metsäteollisuuden sivuvirroista. Näin voimme auttaa myös pakkausteollisuutta heidän ympäristötavoitteissaan.

Materiaalivalintojen osalta teemme paljon parannuksia olemassa oleviin ratkaisuihin, mutta panostamme myös uraauurtaviin innovaatioihin. Olemme esimerkiksi kehittäneet maailman ensimmäisen biohajoavan sulateliiman. Sulateliimoja tarvitaan muun muassa take-away-pakkauksissa, vaipoissa ja terveyssiteissä. Yleensä sulateliimoja luodaan öljypohjaisista raaka-aineista, jolloin muuten täysin biohajoava tuote ei olekaan sulateliimansa vuoksi kompostoitava. Sulateliimassamme öljypohja on korvattu maitohappopohjaisella ratkaisulla.

Lisäksi Kiilto selvittää VTT:n kanssa mahdollisuutta liiman raaka-aineiden tuottamiseen ilmasta. Käytännössä VTT ottaa hiilidioksidia ilmasta ja me testaamme sen käyttöä polyuretaaniliiman valmistuksessa. Tyypillisesti polyuretaanista valmistetaan esimerkiksi vaahtomuovituotteita, kuten patjoja ja pehmusteita. Se on myös hyvin tavallinen eristemateriaali.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella, mitä hyötyä siinä näette?

Tavoittelemme vastuullisuustoimillamme aitoa vaikuttavuutta. Se tarkoittaa tekoja, uudelleen ajattelua, prosessien hiomista ja innovaatioita. Kompensointi on keinoista viimeinen ja siihen turvaudumme toimissa, joihin emme tällä hetkellä pysty itse omalla toiminnallamme vaikuttamaan.

Vastuullisuus on tärkeää myös työntekijäkokemuksen ja työn merkityksen kannalta. Se on suuri motivaatiotekijä niin nykyisille kuin potentiaalisille kiiltolaisille. Tämän olemme huomanneet esimerkiksi rekrytoinneissa, joissa ympäristökysymykset ovat mukana alusta saakka. Jokaisella työntekijällämme on omat ympäristötavoitteensa, jotka vaikuttavat palkitsemiseen. Henkilöstön ympäristöteot voivat yksinkertaisimmillaan olla huomioita ja ideoita. Vastuullisuutta ei ole ulkoistettu. Me kaikki osallistumme siihen, että toimiala kehittyy kokonaisuudessaan kestävämpään suuntaan

Emme hae nopeaa tulosmaksimointia. Suhtaudumme vastuullisuuteen toimintamme ytimenä, joka mahdollistaa sen, että voimme yrityksenä olla olemassa vuonna 2080. Emme ole sprintteri, olemme maratoonari.

Miten vastuullisuus näkyy, tulee esiin tai ilmenee liiketoimintanne eri osa-alueilla ja mikä merkitys vastuullisuudella on liiketoiminnallenne?

Vastuullisuus on osa DNA:tamme ja voidaan sanoa, että vastuullisuus on kaiken tekemisen ytimessä: liiketoiminnassa, strategiassa, missiossa. Tavoitteemme ovat alan ympäristöjohtajan tavoitteita.

Fokuksemme on ympäristövastuussa. Kemia on ilmastoratkaisujen ytimessä. Kemialla voidaan konkreettisesti muuttaa maailmaa.

Kaikkea emme kuitenkaan voi innovoida talon sisällä. Siksi teemme yhteistyötä erilaisten tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, järjestöjen ja start-upien kanssa. Ne paitsi tarjoavat uusia innovaatiota myös varmistavat, että Kiilto tunnistetaan vastuullisena yrityksenä ja vetovoimaisena työnantajana.

Tietenkin vastuullisuus on meille myös kilpailutekijä. Haluamme tehdä merkittävästi yli lainsäädännön ja olla parhaita, silloin pystymme myös vaikuttamaan paljon laajemmin, kuin omiin toimintoihimme. 

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

On tunnistettava omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Pitkäjänteisyyden ja läpinäkyvyyden on oltava toiminnan ytimessä: ei vain lanseerata yksittäisiä vihreitä tuotteita kysynnän täyttämiseksi, vaan pohditaan aitoa, kokonaisvaltaista vaikuttavuutta.

Menneinä vuosina vastuullisuustyömme ei ole ollut viestintämme ytimessä, vaan tyypillisen suomalaisen teollisuusyrityksen tapaan olemme ajatelleet tekojen puhuvan puolestaan. Nykyään näemme tärkeäksi kertoa, missä onnistumme ja missä emme. Jos olemme tulleet haasteen eteen, todennäköisesti muutkin ovat. Kerromme myös kesken olevista projekteista. Vastuullisuus on tekoja ja faktoja, mutta myös sanoja, eli viestintää. Kaikkia näitä tarvitaan. Viestinnässä pyrimme tuomaan esiin kiiltolaisten näkökulmaa ja tekemäämme Lupausta ympäristölle.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle? Miksi yrityksen kannattaa huomioida vastuullisuus bisneksessään, mitä jos ei huomioi?

Aloita siitä, mihin voit vaikuttaa, mutta ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Vastuullisuus ei voi olla vain viestinnän tai markkinoinnin linjaus. Sen on lähdettävä koko toiminnan juuresta. Matkan varrella tulee ottaa opikseen vastaan tulleista haasteista ja pikkuhiljaa laajentaa tavoitteitaan. Vastuullisuus on sitä, että kannetaan vastuuta syvemmin kuin standardit täyttämällä.