Vastuullisuuden tekijät: Lassila & Tikanoja on huomisella töissä

16.08.2021

Lassila & Tikanojalle vastuullisuus on ollut toiminnan ydintä jo vuosien ajan. Toimintamme tarkoitus on tehdä kiertotaloudesta totta Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluiden toimialajohtaja Antti Niitynpää kertoo Vastuullisuuden tekijät -haastattelussa. Lassila & Tikanoja on EK:n jäsenliitto Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritys.

Minkälaisia vastuullisuustekoja yrityksellänne on?

Lassila & Tikanojan toiminnan tarkoitus on tehdä kiertotaloudesta totta. Me pidämme materiaalit ja kiinteistöt tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Vastuullisuus on erottamaton osa strategiaamme. Palveluyrityksenä me autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan omia vastuullisuustavoitteitaan ja tekemään vastuullisuustekoja.

Käynnistimme esimerkiksi tänä keväänä kiinteistöpalvelut toimialallamme vastuullisen siivouksen kehitysohjelman. Ohjelman avulla haluamme varmistaa ja tehdä läpinäkyväksi siivouspalvelun sosiaalisen, ekologisen ja laadullisen kestävyyden sekä mittareiden avulla havainnollistaa palvelun vastuullisuusvaikutukset. Asiakkaamme voi ohjelmaan kuuluvan mittariston avulla varmistaa toimitusketjunsa vastuullisuutta sekä osallistaa siivouspalveluiden toimittajat toteuttamaan omia vastuullisuuspäämääriään.

Kehitysohjelmaan kuuluu keskeisenä osana julkinen säännöllisesti päivittyvä siivouksen vastuullisuusindeksi (SVI), joka mittaa sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöön ja laatuun liittyviä tekijöitä. Indeksi koostuu 32 mittarista, jotka mittaavat esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyttä, sairauspoissaolojen määrää, vaihtuvuutta, työturvallisuutta, käytettäviä siivousaineita ja käytettyjen muovijätesäkkien määrää. Nyt kehitysohjelman ensimmäisenä vuonna tavoitteenamme on pienentää henkilöstön vaihtuvuutta 13 prosentilla ja vähentää muovijätesäkkien käyttöä kohteissa 270 000 kappaleella. Samalla toivomme lämpimästi, että myös kilpailijamme lähtevät haasteeseen mukaan.

Tämä on vain yksi esimerkki määrätietoisesta vastuullisuustyöstämme. Kaikissa liiketoiminnoissamme tehdään merkittäviä vastuullisuustekoja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella, mitä hyötyä siinä näette?

Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat luovat Lassila & Tikanojan kaltaiselle kiertotalousyritykselle uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kasvulle. Kaikki liiketoimintomme rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten. Tehtävänämme on tehdä kiertotaloudesta totta ja auttaa asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa.

Olemme myös palveluyrityksenä merkittävä työllistäjä ja sosiaalisessa vastuussa painopisteemme on monimuotoisuuden tukemisessa sekä henkilöstötyytyväisyyden ja työkyvyn rakentamisessa ja ylläpidossa.

Miten vastuullisuus näkyy, tulee esiin tai ilmenee liiketoimintanne eri osa-alueilla ja mikä merkitys vastuullisuudella on liiketoiminnallenne? Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoihinne?

Lassila & Tikanojan sidosryhmissä on paljon vastuullisuuden edelläkävijöitä. Saamme tehdä merkittäviä vastuullisuustekoja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja heille vastuullisuus on keskeinen valintakriteeri kumppanin tai palveluntarjoajan valinnassa.

Henkilöstömme tietää tekevänsä merkityksellistä työtä – meillä tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta totta. Merkityksellinen työ lisää työssä viihtymistä ja saa monet hakeutumaan juuri meille töihin.

Yhteiskunnassa haluamme kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta ja tarjota työmahdollisuuksia myös heille, joiden on vaikea työllistyä tai jotka eivät pysty tekemään täyttä työpäivää.

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

Meille vastuullisuus on ollut toiminnan ydintä jo vuosien ajan. Meidän pitkän aikavälin tavoitteissamme on taloudellisten tavoitteiden rinnalla vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteita, joiden etenemisestä raportoimme osasta neljännesvuosittain, osasta puolivuosittain ja kaikista vähintään vuosittain.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle?

Kaikki lähtee omien sidosryhmien ymmärtämisestä ja toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen tunnistamisesta.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan