Vastuullisuuden tekijät: Skanska rakentaa ympäristöä, jonka avulla vastuullisuus toteutuu konkreettisesti

09.08.2021

Rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä, Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär sanoo. Skanska on EK:n jäsenliiton Rakennnusteollisuuden jäsenyritys. Skanskalla vastuullisuus on vahvasti liiketoiminnan ytimessä.

Minkälaisia vastuullisuustekoja Skanska tekee?

Meillä Skanskalla painopisteet ovat seuraavilla vastuullisuuden osa-alueilla: työterveys ja -turvallisuus, ympäristövastuu, yhteiskuntatyö, monimuotoisuus ja hyväksyvä työyhteisö. Vastuullisuus on vahvasti liiketoiminnan ytimessä ja osa strategiaamme. Haluamme rakentaa kulttuuria, jonka avulla vastuullisuus toteutuu aivan konkreettisesti ja työn merkityksellisyys lisääntyy niin omassa työssämme kuin laajassa kumppaniverkostossammekin.

Käytännössä olemme esimerkiksi sitoutuneet Skanskan maailmanlaajuiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme: asuntoprojektikehityksessä, toimitilaprojektikehityksessä ja rakentamispalveluissa. Lisäksi Skanska Kodit tavoittelee RTS-ympäristöluokitusta kaikissa uusissa asuntokohteissa. Siinä arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa rakennuksen kestävyyteen, kosteudenhallintaan, käytettävyyteen, ylläpitoon ja asumisen viihtyvyyteen liittyviä ratkaisuja.

Myös työturvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet vastuullisuustyömme keskiössä jo hyvin pitkään. Tänä vuonna olemme nostaneet turvallisuuden rinnalle entistä vahvemmin oikeudenmukaisuuden. Kaikilla, myös yhteistyökumppaniemme työntekijöillä, tulee olla turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot.

Olemme niin ikään olleet mukana Väestöliiton perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa vuodesta 2016 alkaen. Haluamme tarkastella toimintakulttuuriamme myös perheystävällisyyden ja työelämän joustojen näkökulmasta. Rakentaminen on edelleen hyvin miesvaltainen toimiala. Me pyrimme saamaan lisää naisia alalle ja erityisesti tuotannon tehtäviin.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella, mitä hyötyä siinä näette?

Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme avulla pystymme toteuttamaan vastuullisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme, yhteisöjä, joissa toimimme, sekä muita sidosryhmiä saavuttamaan tavoitteensa. Asiakkaat ja sijoittajat puolestaan edellyttävät meiltä mitattavaa vastuullisuutta ja kestäviä ratkaisuja.

Rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hallitukset, kaupungit ja yritykset asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja pyrkivät kohti hiilineutraaliutta. Myös sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät konkreettisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tämän lisäksi vastuullinen toiminta on tärkeää henkilöstöllemme ja vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokemukseen. Vastuullisen toiminnan merkitys näkyy entistä vahvemmin myös rekrytointitilanteissa: pystymme houkuttelemaan sekä nuoria että kokeneempia ammattilaisia, jotka kokevat arvomme omikseen ja haluavat tehdä töitä näkemyksellisessä yrityksessä.

Miten vastuullisuus näkyy liiketoimintanne eri osa-alueilla ja mikä merkitys vastuullisuudella on liiketoiminnallenne? Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoihinne?

Avoimuudella ja läpinäkyvyydellä luomme ympärillemme luottamusta ja pitkiä yhteistyösuhteita. Puoleemme käännytään ja näkemystämme arvostetaan. Tänä päivänä monilla yrityksillä ja yhteisöillä on samankaltaisia vastuullisuustavoitteita; se on hyvä pohja keskusteluun ja yhteistyöhön.

Vastuullisuuden osa-alueita on innostavaa kehittää yhteistyössä. Olemme olleet esimerkiksi luomassa rakennusalan Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelmaa, jossa nuorille tarjotaan vaihtoehtoinen malli päästä kiinni työelämään. Olimme myös aikanaan kehittämässä alan yhteistä turvallisuusviikkoa, jonka myötä alan toimijat nostavat yhdessä turvallisuusosaamistaan. Lisäksi osallistumme aktiivisesti monen vastuullisuusverkoston toimintaan sidosryhmiemme kanssa, esimerkkeinä FIBS, Green Building Council tai Global Compact Network Finland.

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI Ratingin tutkimuksen mukaan Skanska nähdään jo toista vuotta Suomen ympäristötietoisimpana rakennusliikkeenä ja yhtenä alan luotettavimmista toimijoista. Isossa kuvassa haluamme olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.

Vastuullisuus on sanana ollut vuosien ajan myös kirosanan kaltainen hokema. Miten yritys voi erottautua aidosti vastuullisena?

Vastuullisuuden pitää näkyä teoissa. Aidon vastuullisuuden edellytys on, että yrityksen on tehtävä konkreettisia tekoja asian eteen joka päivä. Toiminnan ja viestien on oltava linjassa, avoimesti ja rehellisesti.

Jos vielä toistaiseksi vastuullisella toiminnallaan voi erottua, uskon, että tulevaisuudessa vastuullinen toiminta on enemmänkin elinehto. Mitattavuus on tärkeää ja erilaiset luokitukset sekä avoin viestintä ovat tässä työkaluja.

Vinkkinne vastuullisuusmatkan alussa olevalle yritykselle?

Vastuullisuustyö ei ole muusta toiminnasta erillinen asia, vaan keskeinen osa kokonaisuutta. On tärkeää tunnistaa asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset. Asiakkaiden lisäksi myös sijoittajat, rahoittajat ja työntekijät ovat kiinnostuneita yrityksistä, joissa vastuullisuus näkyy yrityksen strategiassa ja toiminnassa.

Vaikka kokonaisuus on suuri, liikkeelle voi lähteä pienin askelin. Meillä Skanskallakin vastuullisuustyö on edennyt vaiheittain. Kun yksi osa-alue on saatu rakennettua, seuraavan asian rakentaminen on helpompaa ja siinä voidaan noudattaa oppeja aiemmasta.

Vastuullisuusmatka vaatii systemaattisuutta, johdon vahvaa sitoutumista ja viestintää sekä sanansaattajia organisaatioon. Viestiä on toistettava, asioihin on puututtava jämäkästi ja kaikessa on toimittava vaaditulla tavalla. Läpi organisaation menevä vastuullinen toimintatapa ja kulttuuri eivät rakennu hetkessä, mutta kun työssä on onnistuttu, tulee vastuullisuudesta luonteva ja vahva osa yrityksen toimintaa.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan