Vastuullisuutta läpi toimitusketjun – mitä se tarkoittaa pk-yrityksille?

09.06.2023

Vastuullisuutta koskevia vaikutuksia halutaan hallita yhä laajemmin koko toimitusketjun tasolla. Alihankkijoille asetettavat vaatimukset tiukentuvat, mutta pk-yrityksille avautuu myös uusia kilpailuedun mahdollisuuksia. Tiivistimme edelläkävijäyritysten huomioita toimitusketjuissa pärjäämisestä.

EK:ssa toimii pk-sektorin vastuullisuuskysymyksiin keskittynyt työryhmä. Novitan omistajayrittäjä Daniela Yrjö-Koskisen puheenjohtamaan ryhmään kuuluu 16 yritysjohtajaa eri toimialoilta. Kesäkuun kokouksen teemana olivat toimitusketjut. Miten pk-yritys voisi erottautua vastuullisuudella, kun se toimii osana laajempaa toimitusketjua asiakkaidensa tai kumppaneidensa kautta?

Suuryritysten vastuullisuusvaatimukset heijastuvat koko toimitusketjuun

OP:n suuryritystutkimuksen 2023 viesti on pysäyttävä: yli 40 prosenttia suurista yrityksistä on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoitaan tai toimittajiaan vastuullisuusvaatimusten myötä. Taustalla vaikuttavat konsernien kunnianhimoiset vastuullisuussitoumukset ja tavoitteet, jotka on nostettu yrityksen liiketoiminnan ytimeen.

Suurin osa vastuullisuusvaikutuksista toteutuu nimenomaan suuryrityksen toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys optimoi jatkuvasti hankintaketjuaan kartoittamalla kestävämpiä tuotevaihtoehtoja, tarkastelemalla toimittajien vastuullisuustyötä sekä uudelleenarvioimalla omia hankintakäytäntöjään.

EK:n pk-vastuullisuusryhmän jäsenet tunnistavat kasvavan trendin asiakkaiden edellyttämien vastuullisuusvelvoitteiden suhteen. Esitietolomakkeita on paljon ja erilaisia, ja toimijoita pisteytetään jo heti suhteen alkuvaiheessa. Positiivista on se, että jotkin vastuullisuusstandardit, kuten Ecovadis, ovat vakiinnuttaneet asemansa yleisesti hyväksyttynä keinona osoittaa vastuullisuus.

Pk-yrityksen kannattaa itse nostaa aktiivisesti esille omia vastuullisuustekojaan. Näin voi erottua jo alkumetreillä ja päästä etenemään kohti tarjouskilpailua.

Olennaista on tietenkin vastuullisuuden todentaminen eli viime kädessä kova data. Alihankkija, joka pystyy tarjoamaan ammattimaisella ja uskottavalla tavalla omaa kestävyyttä ja vastuullisuutta kuvaavaa dataa, on ihanteellinen kumppani lakisääteisten raportointivelvollisuuksien kohteena oleville suuryrityksille. Tätä erottautumistekijää kannattaa aktiivisesti hyödyntää.

Suomalainen valttikortti kansainvälisessä kilpailussa

Alihankkijoiden ja kumppanien rimaa siis nostetaan jatkuvasti. Tämä on kuitenkin merkittävä mahdollisuus suomalaisille pk-yrityksille, kun ne pystyvät erottumaan edukseen ympäristökestävällä, laadukkaalla ja sosiaalisesti vastuullisella toiminnalla.

Tärkeintä pk-yrityksille on asiakkaiden kuunteleminen herkällä korvalla. Asiakkaiden arvostamat prioriteetit on syytä nostaa korkealle myös oman yrityksen agendalla. Näin vastuullisuuden laajasta työmaasta seuloutuvat ne osa-alueet, jotka ovat omassa yritystoiminnassa olennaisimpia. Olennaiseen keskittyminen ja kunnianhimoinen johtaminen tarjoaa mahdollisuuden kestävään kilpailuetuun – tärkeintä on pitkäjänteisyys ja konkreettiset teot.

Näin EU:n vastuullisuussääntely etenee
Euroopan unioni toimii vastuullisuuden kunnianhimoisena kirittäjänä laajalla lainsäädännöllään. Muun muassa EU:n yritysvastuulaki, kestävyysraportointidirektiivi, pakkotyöasetus sekä kestävien tuotteiden asetus vaikuttavat siihen, millä tavoin yritykset tiukentavat omia ja alihankkijoittensa vastuullisuustavoitteita tulevaisuudessa. Osa uudesta EU-lainsäädännöstä lähestyy kansallista toimeenpanoa.
Tutustu EU:n vastuullisuussääntelyyn tuoreeseen tilannekuvaan.