Vientiteollisuuden terveiset hallitusohjemaan: Kilpailukyky kuntoon

19.01.2015

Vientiteollisuus työllistää suoraan tai välillisesti lähes miljoona suomalaista, ja sillä on suuri kansantaloudellinen merkitys hyvinvoinnin turvaajana. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta, vientiliitot tähdentävät vaaliviesteissään.

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät toimihenkilöt YTN odottavat tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta Suomen kilpailukykyä parantavia päätöksiä.

Vientiliittojen tänään julkistamissa viesteissä muistutetaan, että teollisuus tarvitsee vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. On tärkeää, ettei uusia kustannusrasitteita aseteta ja että sääntelyä puretaan.

Rakenneuudistuksia tehtäessä on varottava pilaamasta kasvun, osaamisen ja uudistumisen edellytyksiä – niihin perustuu Suomen menestys.

Myös koulutuksen on vastattava entistä paremmin teollisuuden ja muun elinkeinoelämän tarpeisiin. Tiukkoina aikoina koulutuksen resurssit pitää hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Samoin täytyy panostaa tki-toiminnan tukemiseen.

Työllistämisen pitää olla kannattavaa myös Suomessa. Osaava henkilöstö on yksi kilpailutekijä, jolla varmistetaan, ettei maantieteellinen takamatka estä menestymistä maailmalla.

Lue lisää liittojen tiedotteesta