Voiko työntekijä kieltäytyä työpaikalle palaamisesta koronaan vedoten?

Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa työturvallisuutta koskevaa vaarojen arviointiaan aina, kun työolosuhde muuttuu. Koronapandemian tuoma tartuntariski on uuden arvioinnin paikka. Arviointi tulee myös dokumentoida. Työnantaja arvioi työpaikan yleiset riskit työpaikalle paluun osalta ja ottaa käyttöön kaikki torjuntatoimenpiteet kuten hygieniaohjeet ja suojaetäisyydet riskin ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi.

Arviointia tehdessään työnantajan tulee tunnistaa työtehtävät ja -tavat, joihin liittyy kohonnut riski sairastua koronapandemian vuoksi. Erityisesti asiakaspalvelutehtävissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä pitää ottaa huomioon lähikontaktien määrä ja kesto sekä asiakkaan koronavirustartunnan mahdollisuus. Työnantajan pitää pyrkiä myös arvioimaan, miten todennäköisesti asiakkaalla tai potilaalla voi olla koronavirustartunta.

Vaarojen arvioinnissa tulee huomioida lisäksi työntekijöiden yksilölliset riskit eli esimerkiksi työntekijöiden mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL määrittelee sairauden tai terveydentilan poikkeavuuden minkä mukaisesti työntekijä kuuluu vakavan koronataudin riskiryhmään.

Työntekijän riskiryhmään kuulumisesta on syytä konsultoida työterveyshuoltoa. Työterveyden ammattilainen antaa lausunnon työntekijän sopivuudesta työhönsä koronapandemian aikana. Jos rajoitteita työhön ei työntekijän työ ja terveydentila huomioiden todeta, työterveyshuolto antaa lausunnon, jossa työntekijä todetaan työhön sopivaksi (mainiten altisteena koronavirus).

Jos työntekijällä on sen sijaan sellainen sairaus tai tila, jonka perusteella hän on ajankohtaisen riskiryhmämääritelmän mukaisesti riskiryhmään kuuluva ja riskin arvioinnin perusteella sairastumisriski koronaan on kohonnut, työterveyshuolto antaa lausunnon, jossa työntekijän todetaan olevan työhön ”rajoituksin sopiva, määräaikaisesti”. Työterveyden ammattilainen kirjaa rajoitukset ja suositukset työhön (esim. tartuntavaaran välttämiseksi suositellaan etätöitä tai sijoitusta tehtäviin, joissa ei ole lähikontaktia muihin ihmisiin).

Työnantaja tekee lopullisen arvion siitä, onko kunkin työntekijän työtehtävät ja työolosuhteet sellaiset, että työpaikalle paluu on turvallinen koronapandemian aikana. Mikäli työnantaja arvioi työpaikalle paluun turvalliseksi ja työntekijä kieltäytyy palaamasta, on työnantajalla käytettävissään normaalit työoikeudelliset toimet työstä kieltäytymisen takia: keskustelut, opastukset, huomautukset, varoitukset ja ääritilanteissa työsuhteen päättäminen. Lisätietoja näistä saa työnantajan omasta toimialaliitosta.