VTT kannustaa Äänekosken pk-yrityksiä mukaan biotuotebisnekseen

02.06.2014

Jotta teollisuus selviää meneillään olevasta rakennemuutoksesta, se tarvitsee kestävää uusiutumista. Esimerkiksi suuryritysten yhteistyö pk-yritysten kanssa on keino edistää menestystä myös tulevaisuudessa.

Äänekoskelle suunnitteilla oleva Metsä Groupin biotuotetehdas on toteutuessaan paitsi Suomen metsäteollisuuden suurin investointi, myös mahdollisuus luoda pk-yrityksille uutta liiketoimintaa. VTT on esitellyt keskisuomalaisille yrittäjille menetelmiä ja tuoteideoita, joilla voidaan lisätä puuraaka-aineen käyttökohteita ja valmistaa muun muassa kuitukankaita, eristeitä, pakkauksia, diagnostiikkatuotteita, suodattimia ja komposiittituotteita.

Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund kertoo uusien bioliiketoiminnan mahdollisuuksien herättäneen mielenkiintoa paikkakunnalla.

– Meiltä kysytään erityisesti kehityshankkeiden rahoitusmahdollisuuksista ja tietoja uuden yrityksen perustamisesta. Selvitämme parhaillaan tukitarpeet liiketoiminnan aloituskynnyksen madaltamiseksi, Åkerlund sanoo.

Sellusta uutta liiketoimintaa

Äänekosken uuden biotuotetehtaan päätehtävänä on tuottaa markkinoille sellua. VTT:n mukaan uusia teknologioita hyödyntämällä on mahdollista nostaa sellukuitutuotannon arvoa ja samalla luoda uutta liiketoimintaa tuotannon sivuvirroista.

Esimerkiksi tekstiilejä voidaan tulevaisuudessa valmistaa joko suoraan puukuiduista tai liuotusmenetelmillä. VTT:n mukaan Äänekoskella tuotettava pitkäkuituinen sellu voisi soveltua hyvin esimerkiksi kuitulangan raaka-aineeksi, josta puolestaan voi valmistaa esimerkiksi design-selluloosatuotteita.

VTT on kehittänyt myös uuden, vaahtoon perustuvan rainausteknologian, jonka uskotaan mahdollistavan jopa 30 prosentin raaka-ainesäästöt pakkausmateriaalien, kuitukankaiden, eriste-, suodatin- ja komposiittimateriaalien valmistuksessa.

Testaaminen nopeuttaa kaupallistamista

Pk-yritysten tuotekehitysprosessin nopeuttamiseksi VTT on lanseerannut TESTAA-konseptin, jossa yritykset voivat testata ja analysoida VTT:n tutkimusympäristössä uusia kuitutuoteinnovaatioita. Toimintatapa on herättänyt laajaa kiinnostusta pk-sektorilla ja mukaan on saatu suuri joukko kehittyviä yrityksiä. Konsepti nopeuttaa kaupallistamista ja sitä voivat hyödyntää myös Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen kasvavat yritykset.

www.vtt.fi

Lue myös: Teollisuus nousuun uusiutumisen kautta

Kuva: 123rf.com, Moreno Soppelsa