EK:n Investointitiedustelu: Teollisuuden investoinnit hienoisessa nousussa

Meneillään oleva koronakriisi ei vielä näy EK:n Investointitiedustelun tuloksissa. Tiedustelun mukaan teollisuuden kiinteiden investointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna hienoisesti. Kiinteiden investointien arvon odotetaan olevan tänä vuonna hieman yli 4,6 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi noin 2,6 prosenttia.

Teollisuuden tutkimus- ja kehitysmenojen taso on ollut jo pitkään alhainen. Tänä vuonna tutkimus- ja kehitystoiminnan arvoksi ennakoidaan vajaat 2,9 miljardia euroa. Viime vuoteen verrattuna tutkimus- ja kehitystoiminta olisi suurin piirtein samalla tasoa.

Kokonaisuudessaan teollisuuden investointien ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 1,8 prosenttia ja niiden yhteenlaskettu arvo olisi noin 7,5 miljardia euroa. Investointitiedustelun tuloksista näkyy hyvin se, että yritysten investointisuunnitelmat ovat yleensä kauaskantoisia ja pitkäkestoisia, ja mahdolliset talouden haasteet heijastuvat investointipäätöksiin viiveellä.

Suurin osa tälle vuodelle suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja. Kone- ja laiteinvestointien arvoksi ennakoidaan noin 2,8 miljardia euroa.

Energiateollisuuden investointien ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna ripeästi. Energiateollisuuden investointien arvo olisi noin 2,6 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi noin 22,5 prosentin kasvua viime vuoteen nähden.

Tiedustelun aineisto kerättiin pääosin maalis-huhtikuussa aikana. Tiedusteluun osallistuvien yritysten investoinnit kattavat noin kaksi kolmasosaa Suomen tehdasteollisuuden investoinneista.

Investointitiedustelu kevät 2020

Kevät 2020 Investointitiedustelu kuvat