Vuokratyö apuna tilapäisissä työvoimatarpeissa

21.02.2013

Ruuhkahuiput ja äkillinen työvoimatarve olivat yleisimpiä tilanteita, joissa EK:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2012 vuokratyövoimaa. Tilapäisen työvoimatarpeen paikkaamisen ohella lähes 40 prosenttia vuokratyövoimaa käyttäneistä yrityksistä kertoi, että vuokratyö toimii myös rekrytointikanavana.

Toimialojen erilaiset piirteet näkyivät yritysten vuokratyön käyttötilanteita koskeneissa vastauksissa.

– Palvelualoilla on paljon tehtäviä, jotka on tehtävä oli tilanne mikä tahansa. Siksi vuokratyö on iso apu esimerkiksi sairaus- tai vuosilomatilanteissa, toteaa asiantuntija Jenni Ruokonen EK:sta.

Lähes neljännes EK:n jäsenyrityksistä on käyttänyt vuokratyövoimaa. Eniten vuokratyötä käytettiin teollisuuden ja rakennusalan yrityksissä. Vuokratyöntekijöiden osuus EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä syksyllä 2012 oli 2,5 prosenttia.

Tiedot selviävät EK:n vuosittaisesta henkilöstö- ja koulutustiedustelusta. Vuokratyövoiman käytön yleisyyden lisäksi tuoreimmassa tiedustelussa pureuduttiin vuokratyön käyttötilanteisiin. Yrityksiä pyydettiin myös arvioimaan, kuinka toimisivat, jos vuokratyön käyttö olisi rajoitetumpaa.

Jos yritykset ottaisivat lisähenkilöstöä vuokratyöntekijöiden asemesta, heidät palkattaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Lähes 70 prosenttia yritysten arvioista kertoo, että mahdolliset vuokratyön rajoitukset johtaisivat siihen, että yritysten oma henkilöstö tekisi vaadittavat työt ylimääräisinä töinä tai tarvittavat työt jäisivät kokonaan tekemättä.

– Vuokratyö on siis merkittävä voimavara yrityksille, silloin kun ne kohtaavat tilapäisiä työvoimatarpeita. Vuokratyöllä ei näidenkään tulosten mukaan korvata pysyviä työsuhteita vuokratyövoimaa käyttävissä yrityksissä, summaa EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu on otospohjainen kysely, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Tiedustelun otokseen kuului n. 2 700 EK:n jäsenyritystä.

Vuokratyövoiman käyttöön liittyvät graafit (pdf)

Lisätiedot:

Asiantuntija Jenni Ruokonen, puh. 040 5405 254
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, puh. 040 7032 977