Vuonna 2012 toimeenpannuista lakoista 99 % laittomia

06.03.2013

EK:n jäsenyrityksissä toimeenpantiin vuonna 2012 yhteensä 91 työtaistelua. Ilmoitetuista työtaisteluista 78 oli lakkoja. Yhtä lukuun ottamatta lakot olivat laittomia.

– Laittomien lakkojen suhteellinen osuus oli vuonna 2012 erityisen suuri, koska useimmat lakoista kohdistuivat voimassaoleviin työehtosopimuksiin. Työtaisteluja oli vuonna 2012 kuitenkin vähemmän kuin edellisenä vuonna, toteaa asiantuntija Tuija Vehviläinen EK:sta.

Työtaistelut painottuivat viime vuonna erityisesti teollisuuden yrityksiin. Suurimmat työtaistelut toimeenpantiin isoissa vientialojen yrityksissä. Toisaalta esimerkiksi ahtausalalla järjestettiin enemmän työtaisteluja kuin muutoin kuljetus- ja liikennealoilla.

Viime vuonna yleisin syy työtaisteluille olivat yritysten sopeuttamistoimet. Joka toisen työtaistelun syyksi ilmoitettiin työvoiman vähennys tai sen uhka. Toiseksi yleisimmäksi syyksi työtaistelulle ilmoitettiin yrityksen muut sisäiset syyt.  Tällaisiksi sisäisiksi syiksi ilmoitettiin esimerkiksi työnantajan harjoittamaan henkilöstöpolitiikkaan liittyviä syitä ja työnantajan tekemiä muita yritystä koskevia päätöksiä. Työnjohdolliseen menettelyyn ja työn järjestelyihin liittyvät erimielisyydet sekä palkkavaatimukset sekä palkkaerimielisyydet olivat kolmanneksi yleisin syy työtaisteluun ryhtymiselle.

– Suurimpien työtaistelujen syissä kiinnittää huomiota se, että työtaistelujen takana on varsin rajoitettuja tekijöitä. Koko yritystä koskevan työtaistelun syynä saattoi olla yksittäinen työnantajan päätäntävaltaan kuuluva ratkaisu tai linjaveto. Työtaistelun laajuus ei useinkaan ollut minkäänlaisessa suhteessa ilmoitettuun työtaistelun syyhyn nähden, korostaa Vehviläinen.

EK:n työtaistelutilastossa arvioidaan myös työtaisteluista aiheutuneita taloudellisten menetysten kokonaismääriä. Yritysten arviot työtaisteluista aiheutuneista menetyksistä vaihtelevat muutamasta tuhannesta useisiin satoihin tuhansiin euroihin työtaistelua kohden.

EK:n työtaistelutilastossa on selvitetty myös sitä, millaisiin ratkaisuihin tai lopputuloksiin työtaistelut ovat päättyneet. Valtaosassa työtaisteluita työnantaja ei ole suostunut työtaistelun yhteydessä esitettyihin vaatimuksiin. Vain muutamissa tapauksissa työnantaja ilmoitti taipuneensa vastapuolen vaatimuksiin tai lopputulos oli katsottavissa kompromissiksi.

Työtaistelutilasto 2012 (pdf)

Lisätietoja:
asiantuntija Tuija Vehviläinen, p. 09 4202 2211
tuija.vehvilainen(at)ek.fi