Yhdentoista maan transaktioveroa pyritään laajentamaan perusteettomasti ulkopuolisiin

08.03.2013

Euroopan komissio antoi helmikuussa uuden ehdotuksensa ns. transaktioverosta. Se perustuu Belgian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Portugalin, Ranskan, Saksan, Slovakian, Slovenian ja Viron tekemään pyyntöön keskinäisestä, EU:n puitteissa tapahtuvasta ns. tiiviimmästä yhteistyöstä veron käyttöönottamiseksi.

Ehdotuksen pääperiaatteet noudattelevat komission aiempaa, kaikkia jäsenvaltioita koskenutta ehdotusta. Verosta on kuitenkin pyritty tekemään entistä laajempi lisäämällä sen perusteeksi ns. liikkeeseenlaskuperiaate. Sen mukaan veroa perittäisiin myös sillä perusteella, että verollisen transaktion, kuten arvopaperikaupan, kohteena oleva rahoitusväline on laskettu liikkeeseen yhteistyöhön osallistuvien maiden muodostamalla veroalueella.

Esimerkiksi suomalaisen ja ruotsalaisen toimijan kauppa saksalaisella osakkeella Lontoon pörssissä olisi ehdotuksen mukaan verollinen, vaikka Suomi, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat jättäytyneet veroa koskevan yhteistyön ulkopuolelle.

Myös veroalueen ulkopuolisen osapuolen kauppa veroalueen ulkopuolella liikkeeseen lasketulla rahoitusvälineellä tulee verolliseksi, jos vastapuoli on veroalueella sijaitseva osapuoli. Anonyymissä pörssikaupassa vastapuolen identiteetti ei ole edes tiedossa ennen kaupan syntymistä!

Elinkeinoelämä: koko verohanke haudattava

Komissio tunnustaa toisaalta, ettei direktiiviehdotus sido tiiviimmän yhteistyön ulkopuolella olevia EU-maita.  Avoimeksi jääkin, miten ehdotus pantaisiin täytäntöön. Selvää on, että se johtaisi pääomamarkkinoiden jakautumiseen unionin sisällä.

EK pitää transaktioveroa yksiselitteisen haitallisena työllisyydelle, talouskasvulle ja pääomamarkkinoille. Suomen hallituksen päätös jättäytyä tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle oli viisas.

Tiiviimmässä yhteistyössä ei pidä ottaa käyttöön veroa, jonka vaikutukset pyritään ulottamaan myös veroalueen ulkopuolelle. Ainoa oikea ratkaisu EU:n sisämarkkinoiden kehityksen, talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta olisikin koko hankkeesta luopuminen.

Komission direktiiviehdotus tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2013_71_en.pdf

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola ja Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula