Yksityiset palvelut: Tulevaisuuden näkymät kiinni kotimarkkinoiden kehityksestä

20.05.2014

Kotimarkkinoiden ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat viime vuodet kannatelleet Suomea. Tänä vuonna veronkorotusten suora kulutusta leikkaava vaikutus on kuitenkin noin 850 miljoonaa euroa. Ratkaisevaa tulevaisuuden näkymien kannalta on loppuvuoden työllisyyskehitys ja sen vaikutukset suomalaisten kokonaiskulutukseen.

– Muista talouden päätoimialoista poiketen palvelualat ylsivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hienoisesti plussan puolelle. Loppuvuoteen kohdistuvat odotukset ovat heikkojen kulutusnäkymien vuoksi kuitenkin vaatimattomat, Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen kertoo.

– Logistiikkapalvelujen tuotannon alamäki jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkomaankaupan odotukset ovat kuitenkin pitkästä aikaa toiveikkaat. Venäjän ruplan heikkeneminen tuottaa viennille oman haasteensa, mutta uskon Euroopan elpymisen kompensoivan venäjänkaupan alamäkeä, Paavonen toteaa.

Suomalaisen logistiikan kilpailukyvystä huolehdittava

Suomessa 95 prosenttia työpaikoista syntyy palvelualoille. Esimerkiksi logistiikkapalvelujen menestymisellä on suora yhteys vientiteollisuuden kilpailukykyyn.

– Matkustajaliikenteessä piristymisen merkkejä ei näy, mutta tavaraliikenteen näkymät ovat aavistuksen verran kohenemassa. Esimerkiksi raideliikenteen tavarakuljetusten volyymit ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvaneet sekä Suomessa että Venäjälle, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

– Logistiikkayritykset kamppailevat jatkuvien hinta- ja kustannuspaineiden kanssa. Meidän on huolehdittava siitä, että tasapuoliset kilpailuolosuhteet turvataan suomalaisille yrityksille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

– Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistiikka myös edellyttää, että teiden ja rautateiden runkoverkkoja kehitetään elinkeinoelämän lähtökohdista käsin.

Varpe korostaa, että suomalaisia elinkeinoja on kaiken kaikkiaan kehitettävä monipuolisesti.

– Otetaan mallia peliteollisuuden menestyksestä: ne ovat onnistuneet luomaan poikkeuksellisen hyvin toimivia yhteistyöverkostoja. Peliteollisuus on osannut hyödyntää digitaaliset jakelukanavat ja kuluttajien tottumusten sekä tarpeiden muuttumisen. Samalla peliyritykset ovat kehittäneet kokonaan uudenlaisia ansaintalogiikoita, Varpe sanoo.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat PALTAn päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Lue lisää: Suhdannekatsaus PALTAn nettisivuilla

 

Kuva: 123rf.com