Ympäristönsuojelulaki eduskunnan käsittelyyn

Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Lailla pannaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskeva EU:n direktiivi. Lupamenettelyjen sujuvoittaminen jäi kuitenkin valitettavasti myöhempään vaiheeseen.
Hallitus antoi lakiehdotuksensa ympäristönsuojelulaista tänään torstaina eduskunnalle.

Ehdotettu uusi laki ei muuta merkittävästi tapaa, jolla teollisuuden päästöjä on vähennetty EU:ssa tähänkin saakka. Päästösääntely pohjaa edelleen parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT). Uutta on nyt se, että teollisuuslaitosten päästöt on saatava tietylle vaihteluvälille, jollei poikkeamaa myönnetä. Suurten polttolaitosten määräykset kiristyvät. Lisäksi mm. maaperänsuojelun säännökset tarkentuvat, kun toimijoiden tulee laatia ns. perustilaraportit maaperän tilasta ja seurata sen kehittymistä säännöllisesti.

EK:n asiantuntija Satu Räsänen toteaa, että direktiivin laajassa ja vaikeassakin täytäntöönpanossa on onnistuttu suhteellisen hyvin. Myös valvontamaksujen käyttöönotossa ja monissa muissakin kysymyksissä saatiin sovitettua yhteen yritysten ja viranomaisten intressejä kohtuullisella tavalla.

Ympäristönsuojelulain uudistuksen yhtenä tavoitteena oli lupamenettelyjen sujuvoittaminen. Tältä osin lopputulos jäi vaatimattomaksi. Erityisesti uusi turvetuotantoa koskeva luonnonarvosäännös on pettymys, toteaa Räsänen.

– Luonnonarvojen huomioiminen on nyt jäämässä harkinnanvaraisten kriteerien varaan. Tästä syystä pitkien käsittelyaikojen ja valitusten ei voi odottaa vähenevän turvetuotannossa, vaikka sitä tavoiteltiin. Lisäksi on vaikea arvioida, minne lupia jatkossa saa ja minne ei.

Ympäristönsuojelulain kakkosvaiheessa tarvitaan merkittäviä edistysaskeleita lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi. Sujuvoittamista edellyttää selkeästi myös hallitusohjelma. On paljon toimia, joilla lupien saamista voidaan nopeuttaa ilman, että vaarannetaan ympäristönsuojelua tai kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ympäristöasioiden käsittelyyn.