Yritykset kaipaavat vientivalvontaan lisää selkeyttä ja enemmän tietoa

05.03.2013

Yhä useamman uusia markkinoita hakevan yrityksen on syytä tuntea vientivalvontaa, jolla tarkoitetaan puolustustarvikkeiden tai ns. kaksikäyttötuotteiden viennin luvanvaraisuutta tai muita rajoitteita. Lupamenettelyitä koskevan tiedon tulisi olla yritysten saatavilla selkeässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa.

Vientivalvonnan kohteena ovat tyypillisimmin puolustustarvikkeet sekä ns. kaksikäyttötuotteet, jotka soveltuvat siviilikäytön ohella sotilaallisiin tarkoituksiin. Tämän lisäksi vientirajoitteita on asetettu kansainvälisten pakotteiden kohteena oleviin maihin. EU:ssa on tällä hetkellä voimassa pakotteita yli kymmeneen maahan.

On tärkeää, että tuotanto- ja logistiikkaketjun kaikki yritykset tiedostavat tuotteensa vientivalvontaluokituksen ja osaavat hakea vientilupia sen mukaisesti. Tämä ei ole nykyisessä hallintojärjestelmässä aina helppoa, todettiin 5.3. pidetyssä vientivalvontaseminaarissa.

Yritykset ymmärtävät valvonnan merkityksen, mutta kehitettävää on pelisääntöjen selkiyttämisessä, toteaa vientivalvontaneuvottelukunnan jäsen Tuija Karanko Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:stä.

– Tilanteet, joissa vientivalvontasäännökset keskeyttävät tai ovat esteenä kauppaneuvotteluille, ovat yrityksille aina hankalia. Jos neuvotteluihin tulee hallinnollisista syistä ylimääräistä poukkoilua, suomalaisyritys voi joutua kyseisen maan osalta täysin alkuasetelmiin.

Vapaan kaupan tulisi olla pääsääntö ja rajoitukset poikkeuksia. Vientivalvonnan tuomat poikkeukset tulee määritellä laissa yksiselitteisesti ja läpinäkyvästi.

Yhtäläisten ja tasapuolisten pelisääntöjen tulee olla kaiken sääntelyn lähtökohta, Karanko tiivistää yritysten viestit. Kansainvälisiä rajoituksia tulee noudattaa ja tulkita samalla lailla kaikissa maissa, eikä suomalaisia yrityksiä saa asettaa kilpailijoitaan huonompaan asemaan. Johdonmukaisuus tarkoittaa myös sitä, että Suomessa tehdyn vientilupaharkinnan tulee perustua kohdemaan oloihin, ei Suomen poliittiseen tilanteeseen.

EK:n johtavan asiantuntijan Simo Karetien mukaan yritykset kaipaavat vientirajoitteita koskevaa tietoa selkeässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa. Esim. pakotelainsäädäntö on yritysten näkökulmasta äärimmäisen monimutkaista.

Myös Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen korostaa neuvonnan ja koulutuksen tarvetta:

– On tärkeää, että vientiyritys sisäistää tuotettaan koskevat vientirajoitukset ja tunnistaa oman vastuunsa määräysten noudattamisessa.

Yrityksiä ja viranomaisia rasittavaa hallinnollista taakkaa tulee keventää ja lupa-asioiden käsittelyä kehittää tietotekniikkaa hyödyntämällä.

Tilaisuuden sisältöä on tiivistetty UM:n verkkosivuilla.

Vientivalvontaseminaarin presentaatiot (PDF):
Aleksi Pursiainen, UM: EU:n vientivalvonta ja pakotteet

Heikki Karri, Melissa Säilä, UM: Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

UM: Tavanomaisten aseiden vientivalvonta

Jukka Kaski, Poliisihallitus: Siviiliaseiden vientivalvonta

Kari T. Ojala, LVM: Kaksikäyttötuotekysymykset LVM:n toimialalla

Selina Kangas, Puolustusministeriö: Puolustustarvikkeiden vientivalvonta

Jarkko Keskinen, Tulli: Tullin toiminta vientivalvonnassa

Annukka Elonen, Kristiina Ahola, Veijo Alatalo, Jarkko Keskinen, Tulli: Tullin ohjeet huolintayrityksille