Ole mukana vaikuttamassa haitallisten ulkomaisten valtiontukien suitsimiseen

25.04.2019

EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät valtiontuet vääristävät suomalaisyritysten kilpailuympäristöä sekä EU:ssa että kansainvälisillä markkinoilla. Markkinavääristymiin puuttumiseksi on keskeistä, että yrityksiltä saadaan lisätietoa niiden kohtaamasta epäreilusta kilpailusta, joka liittyy ulkomaisten kilpailijoiden saamiin valtiontukiin.

Yrityksiä kannustetaan vastaamaan EK:n, UM:n ja TEM:n aloittamaan kyselyyn, jotta komissio voi tulevaisuudessa puuttua tehokkaammin kilpailua vääristäviin valtiontukiin. Yrityksiltä saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan yrityksen luvalla anonyymisti Euroopan komissiolle, jossa tieto kootaan yhteen.

Sähköinen kysely on avoinna 31.5.2019 saakka.