Yrityskylä torjuu nuorten syrjäytymistä jo alakoulussa

04.10.2013

Suomalaisten nuorten tukala työllisyystilanne osoittaa, että syrjäytymiseen on puututtava yhä varhaisemmassa vaiheessa. Yrityskylä-oppimisympäristöt perehdyttävät jo puolet Suomen kuudesluokkalaisista yhteiskunnan toimintaan ja omaan rooliinsa sen jäseninä.

Tänä syksynä käynnistyy neljä uutta Yrityskylää eri puolilla Suomea. Yrityskylä tarjoaa suomalaisnuorille ensikosketuksen työelämään ja yhteiskunnassa toimimiseen jo alakoulun kuudennella luokalla.

Yhteiskunta tutuksi ainutlaatuisella tavalla

Yrityskylä-oppimisympäristöissä kouluaineita sovelletaan käytännöllisellä tavalla. Oppilaat pääsevät lisäksi tutustumaan oman alueensa yrityksiin ja saavat todenmukaisen kuvan oman kotiseutunsa työnantajista.

Yrityskylässä oppilaat työskentelevät valmiiksi käsikirjoitetuissa ammateissa, saavat palkkaa ja toimivat kansalaisina ja kuluttajina pienoiskaupungissa, johon on rakennettu noin 15 yrityksen ja julkisen palvelun tilat. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali. Kymmenen oppitunnin aikana perehdytään talouden ja yhteiskunnan perusteisiin sekä opitaan, mitä työ on ja miten sitä haetaan.

Mukana iso joukko tukijoita

Yrityskyliä ei olisi ilman opetus- ja kulttuuriministeriön, eri säätiöiden, kuntien ja yritysten tukea. Yhteistyökumppaneiden kirjo kertoo, että nuoriin sijoittaminen koetaan vahvasti yhteiseksi asiaksi. Jokaisessa Yrityskylässä on myös alueellisesti merkittäviä toimijoita tarjoamassa nuorille tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä.

– Yrityskylä on loistava osoitus yhteistyöstä Pohjanmaalla. Yrityskylässä lapset oppivat leikin varjolla asioita työelämästä ja yhteiskunnasta. Kylä on malliesimerkki erilaisesta ja toiminnallisesta oppimisympäristöstä, toteaa Vaasan kaupungin koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus.

– Olemme iloisia, että Yrityskylä tuo eri tahot yhteen nuorten hyväksi. Se osoittaa, että Suomessa on aitoa halua edistää nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia, kertoo Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski.

Yrityskylä tavoittaa jo puolet ikäluokasta

Lukuvuonna 2013–2014 Yrityskyliä on Suomessa kuusi ja ne toimivat yhteensä 11 paikkakunnalla. Syksyllä käynnistyvät uudet Yrityskylät Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Oulussa. Lisäksi toiminta jatkuu aktiivisena Helsingissä ja Itä-Suomessa. Kylissä käy tänä lukuvuonna puolet Suomen kuudesluokkalaisista.

Kaiken kaikkiaan Yrityskylä on tavoittanut tähän mennessä 24 000 oppilasta opettajineen. Syksyllä 2013 Yrityskylä kilpailee Suomen edustajana Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta. Tämä osoittaa, että toimintamallille on tilausta myös muualla Euroopassa.

Lisätietoja:

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Tomi Alakoski
toiminnanjohtaja, Yrityskylä
040 501 5307
etunimi.sukunimi@tat.fi