Yritysten entistä haastavampaa hyödyntää tullialennuksia

16.04.2015

Tullialennusten hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä tuotealkuperäsäännösten noudattamista. Siitä aiheutuva hallintotaakka uhkaa EU:ssa kasvaa entisestään.

Vapaakauppasopimusten keskeistä sisältöä on sopia tullien alentamisesta tai niiden poistamisesta. Tullialennusten tai nollatullien hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä, että ne noudattavat tuotealkuperäsääntöjä. Tämä merkitsee, että yrityksen tulee kyetä osoittamaan tuotteen olevan riittävässä määrin peräisin vapaakauppasopimuksen kohdemaasta.

Lisää vastuuta tuojille

Ongelmana on jo nyt ollut alkuperäsääntöjen hankala tulkinta. Kriteerit ovat myös vaihdelleet jonkin verran eri vapaakauppasopimuksissa. Niinpä osa tullieduista on jäänyt yrityksiltä hyödyntämättä.

Nyt tilanne uhkaa mutkistua entisestään. EU valmistelee muutosta, jonka mukaan vastuu alkuperätietojen oikeellisuudesta siirtyisi viejältä tuojalle.

Tällöin tullietujen hyödyntäminen vähenisi todennäköisesti edelleen, koska tuojan ei ole yhtä helppoa saada alkuperätietoja kuin viejän. Todistustaakka on tuojalle kohtuuton etenkin, jos tuotteen eri maista tulevien raaka-aineiden, työvaiheiden ja komponenttien määrä on suuri. Tällaisissa tapauksissa tuoja jättää helposti mieluummin tulliedun hyödyntämättä, jottei joudu vastuuseen mahdollisten virheellisten tietojen antamisesta. Kustannus siirtyy luonnollisesti lopputuotteen hintaan.

Muutos on valmistelussa EU:n komissiossa. Tutustu EK:n eurooppalaisen kattojärjestön BusinessEuropen kannanottoon aiheesta.