Yritysten kilpailukyvylle lisää huomiota liikennepoliittisen selonteon valmistelussa

13.03.2012

Elinkeinoelämä odottaa tulevalta selonteolta selkeitä prioriteetteja. Avainkysymyksiä on yritysten logistisen kilpailukyvyn parantaminen ja liikenneväylien rahoituksen kehittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikennepoliittista selontekoa, jonka luonnos on ollut maaliskuussa internetissä kommentoitavana.

Selontekoluonnoksessa on käsitelty monipuolisesti liikennepolitiikan suuntaviivoja. EK:n huolena kuitenkin on, että yritysten kilpailukyvyn kannalta olennaiset tekijät eivät nouse laajasta aineistosta riittävästi esille.

Linjaukset kustannustaakan keventämisestä puuttuvat

Kustannukset ovat keskeinen kilpailukykytekijä, joka jää selontekoluonnoksessa liian vähälle huomiolle. Toistuvat ja päällekkäiset lisäkustannukset ovat ajamassa suomalaiset yritykset kipurajoille. Kustannuskuormaa tulee sekä kansallisista päätöksistä että EU-velvoitteista.

Selontekoluonnoksesta puuttui selkeä linjaus siitä, että logistiikkakustannuksia kevennettäisiin liikenteen veroja ja maksuja alentamalla. Samoin puuttui Suomen kanta hakea lykkäystä rikkidirektiivin määräaikaan.

Pienten investointien lisääminen on perusteltua

Luonnoksessa esitetään, että liikenneverkkojen kehittämisrahoitusta vähennetään ja painopistettä siirretään perusväylänpitoon, etenkin pieniin investointeihin. Perusväylänpidon lisärahoitus on tarpeen, mutta kehittämisinvestointienkaan tarve ei ole vähentynyt.

Ulkomaankaupan tärkeimmillä kuljetusreiteillä ja kotimaan vilkkaimmilla liikenneväylillä on monia keskeisiä investointikohteita, jotka edellyttävät pitkän tähtäimen investointiohjelmien säilymistä nykytasolla.

Liikenneväylien rahoituksen pitkäjänteisyyttä tulee kehittää aidosti uusilla malleilla, joissa julkisen ja yksityisen sektorin erilliset ja yhteiset rahoitusjärjestelyt tulevat mahdollisiksi ja kiinnostaviksi. Rahoitusta olisi luonteva kehittää ja järjestellä tähän tarkoitukseen muodostettavassa infrastruktuurin rahoitusyhtiössä.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo
puh. 09 4202 2548
etunimi.sukunimi@ek.fi