Yritysten luottamusindikaattorit laskivat syyskuussa

Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne synkkeni syyskuussa. Kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattorit alenivat edelliskuuhun verrattuna.

– Luottamus heikkeni erityisesti yksityisten palvelualojen yrityksissä, jotka arvioivat suhdanteiden hiipuneen yleisesti viime kuukausina. Vähittäiskaupan luottamus on nyt poikkeuksellisen matalalla, ja myös rakentamisen luottamusindikaattori laski yhä alemmaksi, toteaa EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi.

Myös teollisuuden suhdannearviot olivat syyskuussa loivassa laskussa. Tilauskirjat ovat merkittävästi normaalia ohuemmat, ja tuotantokapasiteettia on paljon vajaakäytössä.

–Teollisuudessa ja palveluissa uskotaan yhä kysynnän kohentuvan lievästi loppuvuoden aikana, mutta vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat hyvin heikkoja, arvioi Kangasniemi.