Yritysten suhdannearviot pysyivät pääosin myönteisinä

Heinäkuun helteissä yritysten luottamus talouteen pysyi korkealla, ainoastaan rakentamisen luottamus hieman heikkeni kesäkuusta.

Teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa kesäkuun tavoin 14. Suhdannetilanne on tällä hetkellä suotuisa, sillä indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on 1.

Palveluyritysten luottamus vahvistui aavistuksen verran heinäkuussa, jolloin luottamusindikaattorin saldoluku oli 20. Edelliskuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 18. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on 14.

Rakennusalan luottamusindikaattori aleni heinäkuussa. Indikaattorin viimeisin saldoluku on -3, kun kesäkuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli 7. Luottamus on yhä pitkän aikavälin keskiarvoa (-7) vahvempaa.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori kohosi heinäkuussa. Viimeisimmän tiedustelun saldoluku oli 19, kun kesäkuussa vastaava lukema oli 15. Vähittäiskaupan yritysten luottamus talouteen on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) vahvempaa.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä. Suomalaisten teollisuusyritysten luottamus oli kesäkuussa EU-maiden keskiarvoa vahvempaa.Suhdannearviot olivat myönteisimmät Saksassa ja Ruotsissa.