Tehtävänimikkeistö

Tehtävänimikkeistön runkoratkaisun esimerkkitehtäviä on päivitetty (sivut 8–22) vastaamaan Tilastokeskuksen uudistunutta ammattiluokitusta (Ammattiluokitus 2010).

  • Nimikkeistö otettiin käyttöön vuoden 2002 joulukuun toimihenkilöiden palkkatilastossa.
  • Paitsi palkkatilastointia nimikkeistö voi palvella myös yrityksen sisäisiä henkilöstötoiminnan suunnittelutarpeita.
  • Jotta nimikkeistö palvelisi sekä palkkatilastointia että yrityksen omia tarpeita, tehtävien sijoitteluun on panostettava riittävästi.

Tehtävänimikkeistön avulla EK:n teollisuudessa, rakennusalalla, liikenteessä ja myös eräillä palvelualoilla toimivien jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat luokitellaan samantyyppistä työtä tekeviin henkilöstöryhmiin. Tehtävänimikkeistö on useimmilla aloilla käytössä vain toimihenkilöiden osalta.

Nimikkeistö voi palvella palkkatilastoinnin lisäksi myös yrityksen omia henkilöstö- ja palkkapolitiikan tarpeita. Jotta nimikkeistöstä olisi hyötyä sekä palkkatilastoille että yrityksen henkilöstötoiminnalle, tehtävien sijoittamiseen kannattaa panostaa riittävästi. Tehtävien sijoitteluun kannattaa ottaa mukaan sekä yrityksen linjajohto, henkilöstöyksikkö, palkkahallinto että henkilöstö. Tärkeää on myös, että hankkeella on yrityksen ylimmän johdon tuki.

Tehtävänimikkeistön perusmalli, ns. runkoratkaisu, koskee sellaisenaan kaikkia yrityksiä. Luokituksen rakenne mahdollistaa myös alakohtaiset sovellukset.

Luokitus koostuu seuraavista muuttujista:

Pääryhmä (runkoratkaisu) Alaryhmä (alakohtainen) Asema (runkoratkaisu)
  • Pääryhmä (kolme merkkiä) kuvaa samantyyppisten tehtävien kokonaisuutta.
  • Alaryhmä (kaksi merkkiä) määritellään yleensä sopimusalakohtaisesti.
  • Asema (yksi merkki) kuvaa tehtävän vaativuutta karkealla tasolla.

Tehtävänimikkeistö runkoratkaisu

Tehtävänimikkeistö alakohtaiset ratkaisut

Asema 5 sallittu