Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu esitys, jolla sallittaisiin nykyistä pidemmät ja uudentyyppiset ajoneuvoyhdistelmät. Näille säädetään suurimmat sallitut mitat, massat, kääntyvyysvaatimukset sekä muita teknisiä vaatimuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa tieliikenteen tehokkuuden ja ilmasto- ja ympäristösuorituksen parantamista näillä toimilla. Nykyistä suurempia mittoja ja massoja on kokeiltu Suomessa yli viiden vuoden ajan, ja on erinomaista, että kokeiluissa saatuja tuloksia voidaan vakinaistaa ja sallia laajemmin tieverkolla. Muutoksen yksityiskohtaisemmassa arvioinnissa viitataan ao. toimialojen lausuntoon.