Ajoneuvojen mitta- ja massadirektiivin täytäntöönpano ja valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut 2015 annetun mitta- ja massadirektiivin täytäntöönpanon vaihtoehtoisia energialähteitä käyttävien ajoneuvojen suurempien sallittujen mittojen ja massojen osalta. Valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä muutettaisiin direktiiviä vastaavasti ja lisäksi tehtäisiin muita pieniä tarkistuksia.

Suuremmilla mitoilla ja massoilla edistetään maantiekuljetusten energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä. Esimerkiksi ajoneuvojen aerodynaamisten ominaisuuksien parantaminen voi vähentää polttoaineen kulutusta 5-10 %. Asetusmuutoksen mahdollistettavilla toimilla on merkitystä liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa pitkällä tähtäimellä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotettuja muutoksia.