Liikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotus erikoiskuljetus-ajoneuvoista ja erikoiskuljetusten suorittamisesta (EK-2012-250)

29.08.2012

Asetusehdotuksen tarkoitus on täsmentää erikoiskuljetusten suorittamisen vaatimuksia vastaamaan nykykäytäntöjä määrittämällä yksiselitteisesti erikoiskuljetuslupa.

Toinen merkittävä asia on erikoiskuljetusten tehostaminen antamalla mahdollisuus kuljettaa erikoiskuljetusajoneuvoilla myös muuta kuin jakamatonta kuormaa. Tällöin voidaan meno- tai paluukuormana ottaa muutakin tavaraa ja saada kuljetusten kokonaistaloudellisuus paremmaksi. Myös pitkien tai leveiden tavaroiden yhteiskuljetus muiden tavaroiden kanssa sallittaisiin lain muutoksen yhteydessä. Muutosesitykset tehostavat kuljetuksia.

Erikoiskuljetuksiin liittyen on syytä tuoda esiin ajankohtainen erityskuljetuksiin liittyvä ongelma. Erikoiskuljetuksia tarvitaan pääsääntöisesti mm. maarakennuskoneiden siirtoon työmaille ja pois sieltä sekä erilaisten isokokoisten kappaleiden (säiliöt, moottorit, telat jne.) kuljettamiseen. Varsinkin maanrakennuskoneiden siirtoja tarvitaan käytännössä nopeasti. Ennen vuotta 2012 luvat saatiin 1-2 työpäivän aikana. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti erikoiskuljetuslupien myöntämisestä. Uuden atk-järjestelmän käyttöönotto 2012 on pidentänyt lupien saantia 7-10 päivään. Tämä on muodostanut kestämättömän tilanteen erikoiskuljetusten aikatauluille. Tilanne on korjattava nopeasti, jotta lupien saanti saadaan onnistumaan aikataulullisesti kuten aikaisemminkin. Muuten uudistuvan lainsäädännön hyvä tarkoitus ja yritysten toiminnat kärsivät.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala