Äänekosken investointi piristää

21.04.2015

Tänään myönteisen investointipäätöksen saanut Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on numeroina tarkasteltuna valtaisa hanke. Investoinnin arvo on 1,2 miljardia euroa. Rakennusaikainen työllistävyys on arvioitu 6 000 henkilötyövuodeksi ja tehtaan toiminta koko arvoketjussa työllistää yli 2 500 ihmistä.

Kun biotuotetehdas vuonna 2017 valmistuu, se tuottaa sellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa käyttäen puuta 6,5 miljoonaa kuutiota. Sen lisäksi tehdas tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa lämpönä, höyrynä, sähkönä ja polttoaineina. Näitä tulevat käyttämään niin Äänekosken kaupunki, viereiset teollisuuslaitokset kuin Suomen sähkön kuluttajat. Sähköä tuotetaan 2,4 kertaisesti yli oman tarpeen. Sähköverkkoon biosähköä myydäänkin arviolta miljardi kilowattituntia (1,05 TWh) vuosittain, joka vastaa noin 1,3 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Metsäteollisuuden investoinnit ovatkin tärkeitä paitsi työllisyyden ja vientitulojen myös Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden kannalta. EU:n Suomelle asettama 38 prosentin tavoite uusiutuvan energian osuudesta energian loppukulutuksesta vuonna 2030 ollaankin saavuttamassa. Yksin Äänekosken tehdas tuottaa arviolta jopa 2 prosenttiyksikköä tästä tavoitteesta. Suomen tavoite näyttäisikin siis jopa ylittyvän, kun samaan aikaan myös perinteisessä energiantuotannossa lisätään määrätietoisesti uusiutuvien osuutta niin bioenergian kuin tuulivoiman muodossa.