Viikon kysymys: Miten EK:n investointitiedustelu tehdään?

EK:n investointitiedustelun avulla kerätään tietoja kotimaisten teollisuusyritysten Suomeen kohdistuvista investoinneista. Tiedustelussa kysytään erikseen sekä kiinteät investoinnit että tutkimus- ja kehitysmenot. Investointeihin ei tässä yhteydessä lasketa mukaan yrityskauppoja eikä ulkomaille suuntautuvia investointeja.

Tiedustelu toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Investointitiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää ja kyselyn tulokset ovat vertailukelpoisia eri maiden välillä. Jokaisessa tiedustelussa kysytään investointien arvoa kolmelta eri vuodelta ja tämän lisäksi kerran vuodessa mm. investointeihin vaikuttavia tekijöitä ja investointien tarkoitusta.

EK ja sen edeltäjät ovat tehneet kyselyä vuodesta 1995 lähtien. Tiedustelun otoksessa mukana olevat yritykset ovat pääosin samoja, jotka ovat mukana myös EK:n suhdannebarometrin vastaajajoukossa. Viime vuosina tiedustelun vastaukset ovat kattaneet noin kaksi kolmasosaa kotimaahan tehdyistä investoinneista.

Tuloksia laskettaessa käytetään perusvuotena Tilastokeskuksen uusimpia virallisia investointitietoja. Muiden vuosien osalta tiedot lasketaan korottamalla perusvuoden lukuja EK:n investointitiedustelun tuloksilla.  Tiedustelun tulokset raportoidaan erikseen tehdasteollisuuden ja energiahuollon osalta. Lisäksi tehdasteollisuuden tulokset lasketaan tarkemmin suurimpien toimialojen mukaan.

Talouskeskiviikko: EK:n investointitiedustelu: Teollisuuden t&k-toiminta vihdoin kasvuun – suurten hankkeiden valmistuminen laskee kiinteitä investointeja
Viikon graafi: Teollisuuden investointiaste vuonna 2018 noin 20%