Blogi: Naisella ei ole omaa euroa

06.03.2015

Naisilla on oma päivä, muttei omaa euroa. Myös tasa-arvo on yhteinen asia ja sen toteutuminen hyödyttää meitä jokaista. Keskustelu naisten ja miesten palkkaeroista on vaalikeväänä vilkastunut ja eri tahot lupaavat kuroa eroa umpeen.

Suomessa kuitenkin maksetaan samasta ja samanarvoisesta työstä saman työnantajan palveluksessa oleville samaa palkkaa. Mitä siis tarkoitetaan, kun väitetään ”naisen euron” olevan esimerkiksi 83 senttiä?

Palkkasyrjinnästä ei ole kyse. Sen sijaan 83 senttiä kertoo kaikkien työssäkäyvien miesten ja kaikkien työssäkäyvien naisten keskiansioiden välisestä erosta. Eron taustalla on Suomen työmarkkinoiden voimakas jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin ja toimialoihin ja se, että eri toimialoilla on erilainen palkanmaksukyky.

Naisten ja miesten keskiansioiden välisen eron pienentyminen on toivottava asia. Sen toteutuminen edellyttää Suomessa vallitsevan sukupuolittuneen tehtäväjaon lieventämistä.

Miehen paikka on siellä missä naisenkin

Naisten ja miesten tasapuolisempi hakeutuminen koulutukseen ja sijoittuminen työmarkkinoille kaventaisivat naisten ja miesten keskiansioiden välisiä eroja. Lisäksi ne edistäisivät kullekin parhaiten sopivien valintojen tekemistä, mikä on myös työnantajan etu.

Perhevapaita koskevissa valinnoissa parhaita asiantuntijoita ovat perheet itse. Niiden tulee itse voida päättää esimerkiksi siitä kumpi vanhemmista käyttää oikeutta vanhempainvapaaseen. On kuitenkin tehtävä eroa perheiden valintojen ja yhteiskunnan tuen välille.

Suomessa on tarjolla laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut mutta käytännössä maksamme perheille korvausta siitä, että näitä palveluja ei käytetä. Kotihoidontuen jakaminen puolestaan olisi tosiasiassa parantanut naisten asemaa työmarkkinoilla. Kysymykset voi siis asettaa usein eri tavoin.

Suomessa on kattavat perhevapaaoikeudet ja korvaukset niiden ajalta. Taloutemme ei kestä perhevapaiden lisäämistä eikä naisten työmarkkina-asema sitä, että he jäävät pitkiksi ajoiksi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Nuori nainen ei ole riski

Vanhemmuuden lakisääteiset kustannukset korvataan työnantajille täysimääräisesti. Ei siis ole tältä kannalta merkitystä sillä onko työnantajan palveluksessa pienen lapsen äiti tai isä. Eri asia on se, että toimialoilla on voitu sopia lakisääteisiä paremmista eduista joista koituu toimialan työnantajille kustannuksia. Työehtosopimuksien muuttamisesta sopiminen on kuitenkin kyseisten sopimusten osapuolien tehtävä.

Se mihin voimme itse vaikuttaa, on työmarkkinoiden ja perhevapaiden käytön sukupuolijako ja tämän jaon taustalla olevat asenteet. Oikea tieto on tässä paras väline. Isien ja äitien tarjoama hoiva on samanarvoista ja yhtä luontevaa. Ammateilla ei ole sukupuolta.

 

Kuva: 123rf.com