Rantahalvari bloggaa: Naiset ansaitsevat tasa-arvoa aidosti kohentavan perhevapaauudistuksen

Maan hallituksen vastikään linjaama perhevapaauudistus sopii huonosti nykyajan tarpeisiin. Miesten ja naisten tasa-arvo ei sillä etenisi ja työllisyys heikkenisi vähintään noin 5 000 henkilöllä. Kasvavat korvausmenot jouduttaisiin rahoittamaan ottamalla entistäkin enemmän velkaa. Hallituksen onkin syytä arvioida uudelleen perhevapauudistuksen toteutusta. 

Hallituksen linjaama uudistus olisi näennäisesti sukupuolineutraali. Käytännössä lopputulos olisi kuitenkin kaukana siitä. Tämä johtuu siitä, että pienten lasten hoitamiseen tarkoitetut perhevapaat kasautuisivat jatkossakin naisille.

Perhevapaiden kasautuminen naisille näkyy työelämässä monin ei-toivotuin tavoin. Palkka- ja urakehitys on miehiä vaatimattomampaa. Vaikka naiset ja miehet olisivat muilta ominaisuuksiltaan identtiset, mies etenee urallaan ja saa sen seurauksena myös parempaa palkkaa kuin vastaava nainen. Naisten miehiä yleisemmät määräaikaiset työsuhteet väitetään joskus olevan perhevapaiden kasautumisen aiheuttamia, kun naisia ei aina uskalleta palkata toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin poissaoloriskin takia.

Kasautumisongelma on seurausta lainsäädännöstä ja asenteista. Jälkimmäistä todistaa hyvin se, että monet itsensä feministeiksikin mieltävät katsovat, että perheen nykyisin valittavissa olevat vanhempainvapaat kuuluvat äideille eikä niitä voi heiltä pois ottaa.

Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyttää aidosti tasa-arvoa kohentavan perhevapaauudistuksen. Sellainen saadaan jakamalla perhevapaaoikeudet myös käytännössä tasan ja mitoittamalla perhevapaiden kesto uudelleen. EK on esittänyt, ja esittää edelleen mallia, jossa vanhempainpäivärahakaudet on selkeästi jaettu vanhempien kesken (äidille 7 ja isälle 6 kuukautta) ja kotihoidon tuen enimmäiskestoa on lyhennetty.

Näillä säädösmuutoksilla vaikutetaan myös asenteisiin: lapsella on kaksi vanhempaa, vastuu jälkikasvun hoidosta kuuluu molemmille vanhemmille ja työpaikollakin on luontevaa, että isä käyttää oikeuksiaan olla töistä poissa oman pienokaisen hoitamiseksi.

Koko perheen etu on myös se, että molemmilla vanhemmilla on töitä ja julkinen talous on tasapainossa. Lapsiperheet tarvitsevat kaksi palkkapussia menojensa kattamiseen. Perheille on tärkeää, että julkinen valta kykenee rahoittamaan julkisen vastuulla olevat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla ilman kohtuutonta velkataakkaa tuleville sukupolville.