Rantahalvari bloggaa: Miehet ansaitsevat tasavertaisen perhevapaajärjestelmän

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on lopputulosta tarkasteltaessa kaukana tasavertaisuudesta. Vapaat kasautuvat edelleen suuresti äideille. Mikään luonnonlaki ei määrää, että näin pitää olla myös jatkossa. Miehet ansaitsevat perhevapaajärjestelmä, jossa vapaiden käyttö on nykyistä tasaisempaa.

Kansainvälisenä miestenpäivänä Kelan uunituoreet tilastot perhevapaiden käytöstä puhuvat taas kerran karua kieltä perhevapaiden jaosta äitien ja isien kesken. Vanhempainrahoilla mitattuna perhevapaat ovat edelleen äitien asia. Viime vuonna perheiden jaettavista olevista päivistä äidit käyttivät 98 prosenttia ja isät vaivaiset 2 prosenttia. Isät eivät käytä edes läheskään kaikkia heille korvamerkittyjä vapaita. Peräti joka neljäs isä ei pitänyt vapaata lainkaan.

Päinvastaisista ponnisteluista huolimatta vapaiden aikaisempaa tasaisempi jako ei ole edistynyt. Tehdyt lainmuutokset ja asennekampanjat ovat osoittautuneet hampaattomiksi. Tehottomiksi todetuista keinoista on otettava opiksi. Niitä jatkamalla tai hienosäätämällä tilanne ei parane.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on paperilla tasa-arvoinen. Lopputuloksen räikeä epätasa-arvo johtuu etenkin asenteista. Kuvaavin niistä lienee se, että maan poliittisessa johdossa, työpaikoilla ja perheissäkin katsotaan edelleen, että vanhempien kesken jaettavat vanhempainvapaat ovat äideille kuuluva oikeus ja isä voi käyttää niitä vain, jos äiti ei halua niitä käyttää. Kovin vanhakantaista tasavertaisuutta.

Tämä asenne ei muutu toivomalla, kampanjoimalla saati itsestään. Asennemuutosta tulee edistää perhevapaauudistuksella, jolla muutetaan olennaisesti perheiden ja työpaikkojenkin kannusteita jakaa vapaita vanhempien kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhempainpäivärahoihin oikeuttavien perhevapaiden kiintiöintiä äitien ja isien kesken.

EK esittää edelleen mallia, jossa vanhempainpäivärahaa oikeuttavan jakson enimmäispituus on äidillä 7 ja isällä 6 kuukautta. Isälle oman jakson käyttäminen äidin jakson jälkeen olisi taloudellisesti selvästi nykyistä kannattavampaa, koska äidin saama kotihoidontuki olisi selvästi isän vanhempainpäivärahaa pienempi. Kun äiti olisi käyttänyt vanhempainpäivärahansa, työpaikallakin isän olisi selvästi nykyistä luontevampaa todeta, että nyt on hänen vuoronsa hoitaa perheen jälkikasvua.

Valitettavasti pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman kirjattu perhevapaauudistuksen toteuttaminen ei lisäisi perhevapaajärjestelmän tasavertaisuutta käytännössä juuri lainkaan. Kun isät käyttävät nyt vain pienen osa heille korvamerkityistä vapaista, miksi he käyttäisivät niitä jatkossa enemmän, jos niitä lisätään?

Miehet ansaitsevat myös käytännössä tasavertaiset perhevapaat. Siksi maan hallituksen on linjattava uudelleen tavoittelemansa perhevapaauudistuksen sisällön. EK:n mallin saa kopioida.