Blogissa: Naistenpäivä – puretaan sukupuolijakoa työmarkkinoilla

08.03.2016

Kansainvälinen naistenpäivä on tilaisuus juhlia saavutettua edistystä mutta myös peräänkuuluttaa tarpeellista muutosta, EK:n asiantuntija Eeva Korolainen bloggaa.

Tänään vietettävällä kansainvälisellä naistenpäivällä on yli satavuotinen naisten oikeuksia edistävä historia. Sillä on muun muassa haluttu tukea naisten äänioikeutta ja sen perustamisesta oli päättämässä suomalaisnaisia, jotka olivat Suomen ensimmäisen eduskunnan jäseniä.

YK:n julistamana kansainvälistä naistenpäivää alettiin viettää vuonna 1975. Vuosi oli YK:ssa naisten teemavuosi ja sitä seurasi naisten vuosikymmen. Naistenpäivä on yksi YK-päivistä, joilla lisätään tietoisuutta ja toimintaa tärkeiden asioiden puolesta.

Kun YK:n perustamisesta oli kulunut 40 vuotta, teemapäiviä oli 25. Nyt kalenterissa on lähemmäs 140 YK-päivää. Voi ajatella, että teemapäivä toisensa jälkeen vaikeuttaa merkityksellisimpien päivien erottumista. Toisaalta on ymmärrettävää, että lähes kaikki maailman valtiot kattavan järjestön toiminnasta osa ei ole yhtä globaalisti puhuttelevaa kuin kansainvälinen naistenpäivä.

Naisten teemapäiviäkin on useita: myöhemmin tänä vuonna vietetään maaseudun naisten päivää ja päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Vähälle huomiolle Suomessa jäi tieteen parissa työskentelevien naisten ja tyttöjen päivä, jota vietettiin ensimmäistä kertaa helmikuussa 2016. Miksi juuri sitä olisi pitänyt viettää meillä?

Suomessa naisten ja miesten koulutusvalinnat ovat eriytyneet: miehet opiskelevat tekniikkaa ja matemaattisia aineita, naiset sosiaali- ja terveysalaa, matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa sekä humanistisia aineita ja kulttuuria. Tästä johtuen myös työmarkkinamme ovat sukupuolen mukaan jakautuneet.

Suomessa on ns. naisten ja miesten ammatteja ja toimialoja ja eri toimialoilla on erilainen palkanmaksukyky. Tähän perustuu sukupuolten keskiansioiden välinen ero, joka kertoo Suomessa valitettavan todellisesta sukupuolten tehtäväjaosta työmarkkinoilla, ei palkkasyrjinnästä.

Vain 13 prosenttia Suomen työvoimasta toimii ns. tasa-ammateissa, joissa molempien sukupuolten osuus on vähintään 40 prosenttia.

Naisten ja miesten tasapuolisempi hakeutuminen koulutukseen ja sijoittuminen työmarkkinoille kaventaisivat naisten ja miesten keskiansioiden välisiä eroja. Lisäksi ne edistäisivät yksilölle parhaiten sopivien valintojen tekemistä, mikä on työnantajankin etu.

Kansainvälinen naistenpäivä on tilaisuus juhlia saavutettua edistystä mutta myös peräänkuuluttaa tarpeellista muutosta.

Koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolijakoa puretaan vaikuttamalla varhain muodostuviin asenteisiin ja mielikuviin. Työ on hidasta mutta se johtaa naisten ja miesten keskiansioiden välisen eron kaventumiseen kestävällä tavalla ja on kansainvälisen naistenpäivän vuoden 2016 teeman ”Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality” toteuttamista käytännössä.

 

Kuva: 123rf.com