Haapasalo bloggaa: Tulevan liikennejärjestelmän suuret mahdollisuudet

Liikennealan ammattilaiset, järjestöt ja virkamiehet käyvät parhaillaan keskustelua liikenteen tulevaisuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kauaskantoista suunnitelmaa maamme liikennejärjestelmälle. Suunnitelma antaa suuntaviivat kolmelle hallituskaudelle kattaen koko liikenneverkon investoinnit ja ylläpidon. Suunnitelmaa tehdään ensimmäistä kertaa. Elinkeinoelämällä on omat toiveensa järjestelmälle.

Tulevaisuus näyttäisi jotakuinkin tällaiselta, jos elinkeinoelämän toiveet täytetäisiin: Suomi on liikenteellisesti hyvä paikka yritystoiminnalle. Yritykset voivat valita logistisen järjestelmän liiketoiminnan lähtökohdista. Kuljetusten ja matkojen luotettavuus on korkealla tasolla, häiriötä ei juurikaan ole. Työmatkat sujuvat ja työmarkkinoilla on vilkasta. Kasvukeskusten väleillä on nopeat junayhteydet.

Kotimaan liikenteessä meillä on pitkät etäisyydet, mutta tämän  kanssa pärjäämme. Sitä varten meillä on korkealaatuiset päätiet ja -radat, joilla liikenne on sujuvaa, tehokasta ja turvallista. Liikenneturvallisuus on parantunut Norjan malliin ja päästöt vähentyneet Ruotsin malliin.

Yhä laajemmalla verkolla voi liikennöidä 76 tonnin rekoilla ja sitä suuremmille painoille on vakinaistetut reitit. Maanteiden tavaraliikenne on Euroopan vähäpäästöisintä juuri Suomessa. Yhteydet ovat sujuvat satamiin ja merillä on vahvat tavaravirrat. Olemme läsnä maailman markkinassa.

Jos yrityksillä on tarpeita muun tie- ja rataverkon suhteen, niin aina löytyy virkamies, jonka puoleen voi kääntyä. Täsmätoimilla voidaan tieverkko pitää kaikkien kuljetusketjujen kannalta riittävässä kunnossa.

Yritykset valitsevat Suomen kestävien investointien kohteeksi myös sijainnin ja logististen ratkaisujen perusteella. Yrityksillä on hyvä kuva mahdollisuuksista ja reaaliaikainen tieto infran ja säädännön kehittymisestä virastojen palveluissa. Liikenneolosuhteita kehitetään kohti eurooppalaista kilpailukykyistä tasoa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Joukkoliikenne on parantanut palveluaan ja kaksinkertaistunut kaupunkiseuduilla. Niinpä myös kaupunkien pääväylillä yritysten liikenne sujuu hyvin ja voi kasvaa.

Liikenneväylien rahoituksesta käydään vilkasta keskustelua. Asiantuntijat ovat kuvanneet analyyttisesti ja faktoilla eri vaihtoehtojen vaikutukset. Poliittiset ratkaisut voidaan tehdä parhaan tiedon valossa ja lisärahoituksella nopeutetaan liikenneolojen kehittymistä.