Rantahalvari bloggaa: Kunnollinen perhevapaauudistus vie tasa-arvoa rutkasti eteenpäin

Perhevapaajärjestelmä on rakennettu äitiysvapaata lukuun ottamatta sukupuolesta riippumattomaksi. Lopputulos on kuitenkin kaukana sukupuolineutraalista. Pienten lasten hoitamiseen tarkoitetut perhevapaat kasautuvat naisille.

Tämä näkyy selkeästi vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen käytön tilastoista. Äidit käyttävät 90 prosenttia kaikista vanhempainpäivärahoista päivien lukumäärällä mitattuna. Perheiden vapaasti valittavista vapaista päivistä äidit käyttävät peräti 98 prosenttia. Kotihoidon tuen saajista 93 prosenttia on naisia.

Perhevapaiden kasautumisella on seurauksensa. Naiset ja miehet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa työelämässä. Tämä näkyy hyvin muun muassa palkka- ja urakehityksessä. Vaikka naiset ja miehet olisivat muilta ominaisuuksiltaan identtiset, mies etenee urallaan ja saa sen seurauksena parempaa palkkaa kuin vastaava nainen. Joskus väitetään, että naisten miehiä yleisemmät määräaikaiset työsuhteetkin ovat perhevapaiden kasautumisen aiheuttamia.

Perhevapaiden epätasaista jakoa on pyritty tasoittamaan jo pitkään muun muassa lisäämällä isille korvamerkittyjä vapaaoikeuksia ja vaikuttamalla asenteisiin. Asenteiden pulmallisuutta kuvaa hyvin se, että monet itsensä feministeiksikin mieltävät katsovat, että myös perheen valittavissa olevat vanhempainvapaat kuuluvat äideille eikä niitä voi heiltä pois ottaa. Menestys aiemmissa toimissa on ollut kovin vaatimatonta. Vapaiden kasautuminen ei ole itse asiassa vähentynyt juuri lainkaan.

Vastuu lapsista molemmilla vanhemmilla

Naiset ja miehet ansaitsevat selvästi nykyistä tasa-arvoisemman perhevapaajärjestelmän. Siinä onnistuminen edellyttää nykyisten perhevapaaoikeiden jakamista. Sillä vaikutetaan myös asenteisiin: lapsella on kaksi vanhempaa, vastuu jälkikasvun hoidosta kuuluu molemmille vanhemmille ja työpaikolla on luontevaa, että isä käyttää oikeuksiaan olla töistä poissa oman pienokaisen hoitamiseksi.

EK on esittänyt perhevapaiden uudistusmallin, joka on ylivoimaisesti tasa-arvoisin muihin malleihin verrattuna. Naisten ja miesten tasa-arvo kohenisi rutkasti. Mallin keskeisiä osia ovat vanhempainpäivärahakausien selkeä jakaminen (äidille 7 ja isälle 6 kuukautta) ja kotihoidon tuen enimmäiskeston lyhentäminen.

Seuraavan hallitukseen ohjelmaan tulee kirjata perhevapaauudistuksen toteuttaminen. Onneksi siitä vallitsee hyvin laaja yhteisymmärrys. Toivottavasti saadaan myös yhteinen näkemys siitä, että uudistuksella tavoitellaan etenkin naisten työmarkkina-aseman parantamista.

Nämä osuudet ovat jämähtäneet tälle tasolla, vaikka yhteiskunnassa on monin eri tavoin yritetty edistää perhevapaiden tasaisempaa jakoa vanhempien kesken.