Mika Tuuliainen bloggaa: Digipalveluista ensisijaisia – julkishallinnon digiloikka kirittää myös elinkeinoelämää

Julkishallinnon digitalisaatio on edennyt nykyisellä hallituskaudella hyvin ja toimii osaltaan myös elinkeinoelämän digikehityksen kirittäjänä. Työtä pitää jatkaa vielä kunnianhimoisemmin tulevaisuudessa.

Tällä hallituskaudella yhteistyössä laaditut kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet sekä asiakaslähtöiset, ensisijaisesti digitaalisesti tarjottavat, palvelut ovat tavoitteita, joita kohti on edelleen kuljettava.

VM:n asettaman työryhmän raportti digipalveluiden ensisijaisuudesta esittää, että digitaalisista palveluista tulisi ensisijaisia yrityksille ja elinkeinonharjoittajille. Tämä asettaa viranomaispalveluiden riman korkealle: velvoittaminen ei ole mahdollista ilman, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja palveluiden laadun pitää olla kunnossa.

Digitaaliseen asiointiin siirtymisen tavoitteena on aina oltava yritysten ja elinkeinonharjoittajien hallinnollisen taakan keventäminen. Yritysten näkökulmasta on tavoiteltavaa, että yritysten asiointitarve vähenisi tähän perustuen. Onkin tärkeää, että tieto liikkuu ketterästi eri palveluiden välillä. Kyse on myös palvelumuotoilusta. Viranomaisasioinnin digiloikka vaatii markkinoiden parhaan osaamisen. Onnistuminen edellyttää välttämättömästi yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Seuraavan hallituksen on tärkeää vahvistaa digitalisaation ja tietopolitiikan asemaa Suomen uudistamisen kirittäjänä. Se vaatii merkittävien poikkihallinnollisten sekä yksityisen ja julkisen sektorin rajoja ylittävien palvelutapahtumien parempaa koordinointia ja riittävin valtuuksin varustettua johtamista sekä resurssointia.

Tiedon ja datan avaamista tuleekin jatkaa: avointen rajapintojen ja sallivan lainsäädännön avulla kerätty tieto voidaan hyödyntää yli palvelua tarjoavien organisaatioiden rajojen ja kehittää myös uudenlaisia palveluja avattuun tietoon perustuen.

Yrityksille keskeistä on tietopolitiikan ja elinkeinopolitiikan samansuuntaisuus.