Mika Tuuliainen bloggaa: EU tähtää kokonaisvaltaiseen datapolitiikkaan

EU-komission tuore datastrategia antaa kunnianhimoiset suuntaviivat lähivuosille. Nyt halutaan kiriä kiinni Kiinan ja USA:n etumatkaa, kirjoittaa EK:n digiasiantuntija Mika Tuuliainen.

Komission viestit ovat selvät: EU haluaa edetä kohti yhtenäistä kestävää ja digitaalista Eurooppaa. Tänään julkaistussa datastrategiassa (Shaping Europe’s Digital Future) huomioidaan digitalisaation kytkennät monipuolisesti niin teollisuuspolitiikkaan kuin tekoälyyn.

Syytä kunnianhimoon onkin, sillä EU ja eurooppalaiset yritykset ovat digitalisaation ja datatalouden suhteen takamatkalla. Yksi esimerkki löytyy Forbesin TOP 100 digitaalista yritystä -listalta, jossa ensimmäinen eurooppalainen yritys löytyy sijalta 19. On selvää, että nyt kiritään Kiinan ja Yhdysvaltojen etumatkaa kiinni EU-tasoisin tavoittein ja toimenpitein.

Tuoreen datastrategian uskottavuutta vahvistaa se, että EU:n rahoitusohjelmat antavat sille olennaista toimeenpanovoimaa. Eri rahoitusinstrumentteja hyödyntäen pyritään kiihdyttämään yritysten omia investointeja kohti datataloutta ja teollisuuden digitalisaatiota. Esimerkiksi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti Eurooppa tarjoaa alustan huippuosaamisen verkostoille ja laadukkaalle uuden kehittämiselle. Vastaavasti Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa paukkuja teknologian käyttöönottoon ja osaamisen kehittämiseen niin datan kuin tekoälyn hyödyntämisen suhteen. Edellytyksenä rahoituksen toteutumiselle on toki se, että EU pääsee sopuun vuosien 2021 – 2027 budjetista.

Viime kädessä kuitenkin kyse on osaamisesta. Vaikka osaaminen ja valmiudet ovat komission datastrategiassa hyvin esillä, sisältö jää valitettavan yleiselle tasolle. Ei riitä, että kehitetään kansalaisten digivalmiuksia ja koulutetaan lisää datatieteilijöitä. Isompi kysymys on se, millaisilla taidoilla ja valmiuksilla luodaan digitaalisessa ja kestävässä Euroopassa uutta.

Komission Digital Education Action Plan on tulossa alkukesästä – toivottavasti uuden luominen nousee vahvemmin silloin esiin. Datan hyödyntämisen lisäksi kyvykkyys luoda uutta on EU:n kilpailukyvyn ja tuottavuuden kannalta keskeisin kysymys.

Tutustu EU:n datastrategiaan komission verkkosivuilla.