Pidetään rajat auki tavaraliikenteelle EU:n sisämarkkinoilla

Komissio julkaisi tällä viikolla jäsenmaille suuntaviivat terveyteen liittyvistä rajavalvontatoimenpiteistä COVID-19-hätätilanteessa. Tavoitteena on suojata kansalaisten terveyttä, varmistaa matkustajien oikea kohtelu ja välttämättömien tavaroiden ja palvelujen saatavuus.

Suuntaviivoissa listataan suosituksia viiden kohdan alla: 1) Tavaroiden ja palveluiden kuljetus – ne tulisi sallia samoin kuin kuljetusalan työntekijöiden liikkuminen rajojen yli 2) Toimitusketjut – jäsenmaiden olisi säilytettävä kaikkien tavaroiden vapaa liikkuvuus 3) Kansalaisten terveyteen liittyvät toimenpiteet – jäsenmaiden on tarjottava sairastuneille asianmukaista hoitoa, matkustajat jotka tulevat riskialueilta tulisi tarkastaa, eikä riskialueilta puolestaan tulisi päästää matkustajia eteenpäin 4) EU:n ulkorajat – kaikki matkustajat, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta tulee tarkastaa viruksen varalta, jäsenmaat voivat myös kieltää pääsyn maahan 5) Jäsenmaiden omat rajat – jäsenmaat voivat asettaa rajoilleen väliaikaisia kontrolleja, sekä velvoittaa riskialueelta palaavia asettamaan itsensä karanteeniin.

Suuntaviivat tulivat hiukan jälkijunassa, koska jäsenmaat olivat alkaneet jo itsenäisesti sulkea rajojaan jopa ilmoittamatta siitä etukäteen komissiolle. Komission esittämä vahva pyyntö jäsenmaille on nyt se, että tavaroiden ja palveluiden sekä kuljetusalojen työntekijöiden rajanylityksiä ei vaikeutettaisi. Päivä suuntaviivojen jälkeen komissio myös ilmoitti EU:n sulkevan ulkorajansa matkustajilta vähintään seuraavaksi kuukaudeksi. Tällä yritettiin myös hillitä jäsenmaiden yksipuolista rajojensa sulkemista. Tavarantuonti EU:n ulkopuolelta sallitaan yhä edelleen.

EU:n sisärajoilla tehtävien tarkastusten käyttöönotto on aiheuttanut huolta tavaroiden ja ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, kahden ”EU:n neljästä vapaudesta” vaarantumisesta, joilla on niin suuri merkitys sisämarkkinoidemme taloudelliselle menestykselle.

On väistämätöntä, että ihmisten liikkumista valvotaan, ja rajoitetaan näinä erityisinä aikoina, ja on yhtä tärkeää, että tavarat voivat jatkossakin liikkua mahdollisimman häiriöttä. Yritykset, maa-, ilma- ja meriliikenne sekä satamat ovat ilmoittaneet tekevänsä kaikkensa, että heidän toimintansa voi jatkua häiriöttä. Jäsenmaiden ei tule sulkea rajojaan tavaraliikenteeltä. Sisämarkkinoilla käytävä kauppa on turvattava sekä ihmisten että yritysten eduksi.