Team Finland ja Finpro oikeilla jäljillä

26.09.2014
Ervasti Outi

Outi Ervasti, EK

Yritykset odottavat Team Finlandilta konkretiaa, apua oikean kansainvälistymisen palvelun löytämisessä ja yhden luukun periaatetta. Samalla toivotaan selkeää ja asiakaslähtöistä parannusta sirpaleiseen kv-organisaatioiden palveluviidakkoon. Yritysten vaatimukset ovat oikeutettuja, sillä Team Finland on yrityksiä varten.

Parannusta on luvassa. Finpron muuttuminen kokonaan maksuttomaksi yritysten kansainvälistymisen palvelupisteeksi alkaa toteutua jo käytännössä. Olin eilen todistamassa ensimmäistä uudistuneen Finpron konkreettista avausta yhden toimialan osalta.

Kyseessä on kotimainen elintarvikesektori, mutta samat tunnuspiirteet sopivat moneen muuhunkin alaan. Ala kipuilee kotimarkkinoiden kasvun pysähtymisessä ja tuonti on kaksinkertainen vientiin verrattuna. Vienti on harvojen yritysten käsissä ja Venäjän tilanne haastaa nykyisetkin vientiyritykset. Sektorilla on silti ylivoimaisia kansainvälisiä vahvuuksia, mutta niitä on markkinoitu maailmalla liian hajallaan ja tehottomasti.

Elintarvikeala on nyt päättänyt kaksinkertaistaa viennin 2020 mennessä, vieläpä huolimatta itäisen viennin romahtamisesta. Miten siihen pyritään? Tekemistä ohjaa tiukka fokus ja yhteinen Team Finland tekemisen henki. Yritykset ja elinkeinoelämä ovat aidosti aloitteen takana.

Toteutuksessa uudistunut Finpro toimii elintarvikealan yritysten ja toimijoiden kokoavana työrukkasena. Samalla se toimii alustana alan yritysryhmien vientiponnistuksille ja auttaa niiden luotsaamisessa hajanaiseksi koetun palveluviidakon läpi. Mukaan valjastetaan koko Team Finlandin osaaminen, verkostot ja suhteet Suomessa ja maailmalla.

Tästä on hyvä jatkaa ja uusia yrityslähtöisiä avauksia tarvitaan nyt lisää. Team Finlandin ja sen osana Finpron ponnistukset ei kuitenkaan saa jäädä yksittäisten toimialojen varaan. Toimialakohtaisten toimien lisäksi tarvitaan yhä enemmän toimialat ylittäviä kokonaisuuksia. On haettava rohkeasti nykyistä enemmän synergiaa ja uutta kansainvälistä kasvua myös aivan uudenlaisista eri toimialojen ja kokoisten yritysten kumppanuuksista.

 

Outi Ervasti
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK