Jari Huovinen bloggaa: Yrittäjän päivän pohdintoja kansainvälistymisestä

Pienet viejät eivät aina ole kooltaan pieniä, kirjoittaa EK:n yrittäjyysryhmän vetäjä Jari Huovinen.

Tänään Yrittäjän päivänä julkaisemamme tutkimustulokset osoittavat, että suomalainen yrittäjyys kansainvälistyy kovaa vauhtia. Suomessa on arviomme mukaan ennätysmäärä vientiä tekeviä tai muuten ulkomailla toimivia yrityksiä, noin 23 000 kappaletta. Lukumäärä on aineistojemme perusteella tuhansia yrityksiä suurempi kuin vielä vuosikymmen sitten. Samasta positiivisesta kehitystrendistä kertovat myös tullin tavaroiden ulkomaankauppaa kuvaavat tilastot. Niiden mukaan Suomessa oli yhteensä lähes 18 900 vientiyritystä vuonna 2018, kun luku esimerkiksi vuonna 2010 oli 15 300 kappaletta.

Käytännössä Suomeen on siis tullut paljon uusia kansainvälistyjiä. Niiden ulkomaankauppa on kuitenkin arvoltaan usein niin pienimuotoista, ettei vientiyritysten määrän kasvu välttämättä vielä näy merkittävästi viennin kokonaisvolyymien kehityksessä. Uusiin kansainvälistyjiin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä ne monipuolistavat vientituotteidemme ja palvelujemme tarjontaa ja tekevät siten ulkomaankaupastamme vähemmän haavoittuvan. Lisäksi joukossa on taatusti myös tulevaisuuden isoja vientimenestyjiä.

Valitettavasti uusista kansainvälistyjistämme löytyy kuitenkin melko vähän tutkittua tietoa. Yksi yleisimmistä harhaluuloista lienee se, että kyse olisi valtaosin ns. born global -tyyppisistä yrityksistä, jotka heti perustettaessa tähtäävät voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Käytännössä monet uusista vientiyrityksistä ovat itse asiassa pidempään toimineita ja kotimaassaan kasvun rajat saavuttaneita yrityksiä, jotka nyt laajentavat toimintaansa ulkomaille. Uudet tai ns. pienet viejät eivät siis välttämättä ole kooltaan pieniä tai iältään nuoria yrityksiä, vaan niiden joukossa on myös perinteisempiä ja työllistäviä pk-yrityksiä. Nämä yritykset ovat avainasemassa myös vientivolyymien kasvattamisen näkökulmasta, koska niillä on usein jo käytettävissään olevien resurssienkin näkökulmasta edellytykset laajentaa ulkomaankauppaansa nykyisestä.

Team Finlandille ja Business Finlandille yrittäjien ja pk-yritysten vientikiinnostuksen kasvu asettaa positiivisen haasteen. Ratkaisevaa palveluntarjoajien onnistumisen näkökulmasta on se, kuinka ennakoivasti ja asiakaslähtöisesti ne kykenevät tarjoamaan palvelujaan juuri oikeille yrityksille, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Tämä edellyttää erityisesti alku- ja kasvuvaiheen kansainvälistyjien nykyistä tarkempaa tunnistamista, profilointia ja segmentointia.

Lopuksi haluan toivottaa hyvää Yrittäjän päivää kaikille yrittäjille. Suomalainen yrittäjyys itsessään on mainio vientituote – luotettava, laadukas ja tehokas. Yrittäjä on päivänsä ansainnut!