Vastuullisuus – tämän päivän kilpailuetu, huomisen toimintaedellytys

Menestys on jokaisen organisaation intresseissä. Kun maailma muuttuu, on vastuullisuudesta tullut erottamaton osa kannattavan yrityksen liiketoimintaa. 

Nykyisin vastuullisuutta ei voida enää käsitellä irrallisena toimintona, vaan se on nähtävä strategisena osana yhtiön toimintaa ja keinona kilpailuedun saavuttamiseen.  

Lainsäädäntö asettaa vastuullisuudelle raamit, jonka lisäksi yritykset voivat tehdä lukuisia toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi ja saavuttaa näistä liiketoimintaetua. Vastuullisuus on alati laajentuva käsite, johon ei ole yhtä ainoaa oikeaa lähestymistapaa. Tämän takia yritysten tulee saada toteuttaa vastuullisuutta omalle organisaatiolleen sopivimmalla tavalla omaehtoisesti, pitäen samalla mielessä vastuullisuuden kautta saavutettavan lisähyödyn toiminnalle. Jokaisen organisaation kannattaakin pyrkiä tunnistamaan omat olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueensa, joilla yritys pystyy saamaan eniten vaikuttavuutta.  

Toimintaympäristön muutokset vaativat jatkuvaa tarkkailua

Paine vastuullisuuteen tulee monesta eri suunnasta ja maali liikkuu taukoamatta. Voimakkaimmat odotukset tulevat tällä hetkellä sijoittajilta, kun rahan hinta ja saatavuus sidotaan siihen, miten vastuullinen ja kestävä yritys on. Mikään toimiala ei ole immuuni tälle kehityskululle. Yrityksen henkilöstö sekä työmarkkinoille astuva z-sukupolvi asettavat yrityksille uudenlaisia vaatimuksia työn merkityksellisyydestä ja valitsevat vastuullisimman työnantajan, jonka seurauksena kilpailu parhaista osaajista kiihtyy.  

Vastuullisuuden ulottuvuudet laajentuvat ja muuttuvat jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksia ei tulisi kuitenkaan nähdä ongelmana, vaan vauhdittajana tulevaisuuden pitkäjänteiseen menestyksekkääseen liiketoimintaan.  

Yhteiskunnalliset muutostekijät ovat mahdollisuus uuden rakentamiseen

Suuret globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos, luonnon biodiversiteetin hupeneminen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen muuttavat toimintaympäristöä vauhdilla, mutta ne tarjoavat yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisilla yrityksillä onkin nyt ainutlaatuinen mahdollisuus olla eturintamassa hyötymässä valtavasta kansainvälisestä kysynnästä näiden ongelmien ratkaisemiseen.   

Uusien innovaatioiden lisäksi yritykset hyötyvät vastuullisuudesta monella muullakin tavalla. Tehokkaammat prosessit saavat aikaan suoria kustannussäästöjä, henkilöstön sitoutuminen ja saatavuus varmistuvat ja liiketoiminnan jatkuvuus ylipäätään varmennetaan.   

Tämän blogikirjoituksen myötä starttaamme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n liittoyhteisön vastuullisuushaastatteluiden sarjan, joissa eri toimialojen yritykset kertovat käytännön vastuullisuusteoistaan ja inspiroivat tarinoillaan myös muita organisaatioita. Haluamme kiittää jäsenliittoja ja -yrityksiä arvokkaista haastatteluista ja kuulemme mielenkiinnolla lisää vastuullisuuden kautta saavutetuista liiketoimintahyödyistä. 

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan