Viikon kysymys: TTIP – mitä sillä tavoitellaan?

28.10.2015

TTIP-lyhenne tulee sanoista Transatlantic Trade and Investment Partnership ja sillä viitataan EU:n ja USA:n välisiin kauppaneuvotteluihin.

Yksi neuvotteluiden päätavoitteista on helpottaa yritysten markkinoillepääsyä. Tällä hetkellä ulkomaalaisten yritysten on esimerkiksi vaikea päästä kilpailemaan Yhdysvaltain julkisista hankinnoista. Samoin monet yksittäiset toimialat ovat Yhdysvalloissa varsin suojattuja, mikä vaikeuttaa esimerkiksi suomalaisen jäänmurto- ym. laivanrakennusteknologian vientiä.

Toinen keskeinen TTIP:in neuvottelualue liittyy sääntelyyn eli lainsäädännön ja muiden normien yrityksille asettamiin vaatimuksiin. Kummankin puolen Atlanttia noudatetaan erittäin korkeita standardeja mm. kuluttajansuojassa ja ympäristökysymyksissä.

Sääntelyn yhteensovittamisella tavoitellaan sitä, että yrityksen ei tarvitsisi läpikäydä esim. teknisiä hyväksymistestauksia tai sertifiointeja kahteen kertaan. Tarkoituksena ei ole madaltaa tai muuten merkittävällä tavalla muuttaa jo olemassa olevia säädöksiä, vaan helpotuksia haetaan aloilta, joissa sääntelyn taso on sama.  Tämä madaltaisi erityisesti pk-yritysten kynnystä lähteä uusille markkinoille Yhdysvaltoihin.

TTIP-neuvotteluiden olennaisia päämääriä on edistää myös investointeja, joita Euroopassakin kipeästi tarvitaan talouskasvua luomaan. TTIP-neuvottelupöydässä halutaan sopia investointisuojasta, jolla osapuolet sitoutuvat kohtelemaan ulkomaisia ja paikallisia investoijia tasapuolisesti.

EU:n komission laskelmien mukaan kunnianhimoinen TTIP-sopimus kasvattaisi EU:n bruttokansantuotetta jopa puolella prosentilla vuodessa. Se myös vahvistaisi Euroopan asemaa kansainvälisenä talousmahtina.

Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2016 aikana.

**********************************

Talouskeskiviikon blogi: Maailmankaupan kasvu vaimeaa – missä vika?

Pohjoismainen kansalaiskysely: TTIP:n tukijoiden määrä yli nelinkertainen vastustajiin verrattuna