Pohjoismainen kansalaiskysely: TTIP:n tukijoiden määrä yli nelinkertainen vastustajiin verrattuna

71 % Pohjoismaiden kansalaisista tukee vapaakauppaa. 81 % suomalaisista arvioi, että Suomen tulisi lisätä kauppaa USA:n kanssa.

Viidessä Pohjoismaassa toteutetun kyselytutkimuksen perusteella kansalaiset antavat vahvan tuen vapaakaupalle – sekä yleisellä tasolla että erityisesti suhteessa USA:han. Suomalaiset vastaajat korostivat eritoten vapaakaupan hyötyjä viennin ja työpaikkojen kannalta.

59 % pohjoismaalaisista suhtautuu myönteisesti TTIP-sopimukseen, kun vastustajia on 14 %. Sopimuksen hyötyjen uskotaan jakautuvan pitkälti tasan USA:n ja EU:n välillä.

Kyselyn tulokset suomalaisten vastaajien osalta:

 • 69 % suomalaisista suhtautuu vapaakauppaan positiivisesti ja 16 % negatiivisesti.
 • Suomalaisten vastaajien mielestä vapaakaupan suurimmat hyödyt liittyvät vientiin ja työpaikkojen luontiin. Suurimpana uhkana meillä nähdään geenimuunneltujen tuotteiden (GMO) tulo markkinoille.
 • 81 % arvioi, että Suomen on syytä lisätä kauppaa USA:n kanssa.
 • 55 % suhtautuu myönteisesti siihen, että EU ja USA solmisivat TTIP-sopimuksen. 17 % vastustaa sitä.
 • 39 % arvioi, että työpaikat lisääntyisivät Suomessa TTIP:in seurauksena ja 13 % arvioi niiden vähenevän.
 • Suomalaista 54 % uskoo, että TTIP:n hyödyt jakautuvat tasan EU:n ja USA:n välillä.

Tutkimukseen osallistui heinä-elokuussa 2015 yhteensä 4 586 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Suomesta osallistui 1 001 henkilöä. Tutkimuksen toteutti CINT (Consumer Intelligence) Svenskt Näringslivet -järjestön tilauksesta.’

Tutustu tarkemmin maakohtaisiin tuloksiin.

Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin myös Jyri Häkämiehen ja hänen pohjoismaisten kollegoittensa mielipidekirjoituksessa Helsingin Sanomissa 28.10.2015.

Yhteystiedot:
• Lisätiedot tutkimustuloksista: Svenskt Näringsliv, Jonatan Hedin, puh. +46 73 355 06 57, etunimi.sukunimi@svensktnaringsliv.se
• Lisätiedot TTIP-neuvotteluista: Elinkeinoelämän keskusliitto, Saila Turtiainen, puh. 0400 279 958, etunimi.sukunimi@ek.fi

**************
Talouskeskiviikon blogi : Maailmankaupan kasvu vaimeaa – missä vika?

Viikon kysymys: TTIP – mitä sillä tavoitellaan?

Kommentit 7

7 vastausta artikkeliin Pohjoismainen kansalaiskysely: TTIP:n tukijoiden määrä yli nelinkertainen vastustajiin verrattuna
 1. Juri Krasny sanoo:

  Kun tutkimukset eivät tue TTIP-sopimuksen solmimista, tehdään kysely, jossa tulokseksi saadaan, että pohjoismaalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti vapaakauppaan. Mutta mitä suoremmin TTIP-sopimusta käsitteleviä kysymyksiä tehdään, sitä alemmas tippuu myönteisten osuus. Työpaikkojen lisääntymiseen uskoo enää vajaa 40% vastanneista.

  TTIP-sopimuksesta on tehty huomattavan vähän vaikutusarvioita, ja niistä tarkimmat arvioivat, että työpaikat Euroopan alueella ja etenkin Pohjois-Euroopassa tulevat vähenemään, ei lisääntymään. Myös eurooppalaisen lainsäädännön taso tulee alenemaan suhteessa yhdysvaltalaiseen lainsäädäntöön.

  Olisiko lopultakin aika käydä avointa ja rehellistä keskustelua TTIP- ja CETA-sopimusten hyödyistä ja haitoista?

 2. PirjoT sanoo:

  Minkälainen tilastollinen luotettavuus on tuloksilla, jotka on saatu kysymällä 1001:lta suomalaiselta?

 3. EK:n Viestintä sanoo:

  Tutkimuksen tekijän mukaan 1000 hengen otos on tyypillinen ja kokemuksen mukaan riittävä Suomen väestömäärä huomioiden.

 4. Sami Sundell sanoo:

  Kysyttiinkö kyselyssä suoraan TTIP:stä? Kalvosetin perusteella sopimuksen nimeä ei mainita yhdessäkään kysymyksessä, mainittiinko ylipäätään?

 5. Gustav Eriksson sanoo:

  Kysymyksissä missään ei mainita TTIP. Vapaakauppa on jotakin aivan muuta kuin TTIP. Tottakai enemmistö on vapaan kaupan puolesta, mutta mikäli kysymyksissä olisi mainittu edes muutama näistä kyseenalaisista pykälistä, harva olisi ollut myönteinen. Koska yksityiskohdista ei ole lainkaan tiedotettu, ja kysymykset ovat vähintäänkin johtavat, koko kyselytutkimus menettää merkityksensä.

Kommentoi