BusinessEuropen tavoitteena ilmastoneutraali EU

Elinkeinoelämän eurooppalainen kattojärjestö antaa tukensa ilmastoneutraalille EU:lle Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi sekä korostaa kilpailukyvyn ja energian toimitusvarmuuden tärkeyttä. EK vaikutti kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta – lopputulokseen voi toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan olla tyytyväinen.

BusinessEurope on julkistanut tänään pitkän aikavälin tavoitteensa EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan. Jotta ilmastoneutraali talous (päästöt ja hiilinielut tasapainossa) saavutettaisiin vuosisadan puoliväliin mennessä ja ilmaston lämpeneminen jäisi 1,5 asteeseen, tarvitaan laaja kirjo toimia. EU:n ilmastopolitiikkaan on myös yhdistettävä Euroopan kilpailukyvystä ja energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, BusinessEurope korostaa.

EK vaikutti toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan BusinessEuropessa aktiivisesti sen puolesta, että linjausten kunnianhimo olisi samalla tasolla kuin mihin Suomen elinkeinoelämä on sitoutunut.

”EK oli yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa etulinjassa, kun se sitoutui jo syksyllä 2018 tavoittelemaan ns. nettonollaa vuoteen 2050 mennessä. Pohjoismainen yhteistyö toimi myös BusinessEuropessa tehokkaasti. Lopputulos onkin hyvä –  jäsenjärjestöt saavuttivat yhteisymmärryksen ja BusinessEurope sitoutui EU:n ilmastoneutraalisuuteen. ”

BusinessEurope korostaa, että ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseen vaikuttaa moni tekijä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti:

  • Jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja kehitysvaiheet on tunnistettava ja samalla tuettava sitä, että ilmastotoimia koskeva lainsäädäntö saadaan toimeenpantua kustannustehokkaasti kaikkialla EU:ssa.
  • Vähähiilisten ratkaisujen ja muiden innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa ja investointeja on vauhditettava mm. kattavalla teollisuusstrategialla.
  • Kohtuuhintaisen ja vähähiilisen energian saatavuus on varmistettava tarkastelemalla tuotannon ja kulutuksen kokonaisuutta: toimialojen yhdistymistä, varmuusreservejä, olemassa olevan energiatuotannon vähähiilistämistä, energian tuontia sekä energiatehokkuutta.
  • Samalla on tuettava kuluttajakäyttäytymisen ja -asenteiden muutosta ilmastotietoiseen suuntaan.
  • Ilmastotoimia on vauhditettava globaalilla tasolla. Kansainvälisestä hiilen markkinamekanismista pitää päästä sopuun sekä tarvittaessa selvitettävä EU:ssa lisätoimia kilpailukykyhaitan ja hiilivuodon torjuntaan.

Ilmastolinjauksellaan BusinessEurope haluaa osallistua keskusteluun, joka liittyy EU:n paraikaa valmistelemaan pitkän aikavälin ilmastostrategiaan. Strategia on osa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa, ja siitä keskustellaan seuraavaksi Eurooppa-neuvoston kokouksessa 9.5. Sibiussa, Romaniassa. Strategian valmistelu jatkuu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella loppuvuonna.

BusinessEuropen 29.4. julkistetut linjaukset EU:n energia- ja ilmastostrategiaksi.

Tutustu yritysesimerkkeihin BusinessEuropen verkkosivuilla.