EK liittyy CLC-ilmastoaloitteeseen: Ilmastopolitiikan kunnianhimoa nostettava vastaamaan 1,5 C-asteen tavoitetta

20.11.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto liittyy mukaan Climate Leadership Coalitionin (CLC) ja pohjoismaisten kumppaneiden ilmastoaloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että EU päivittää nykyisiä tavoitteitaan
Pariisiin ilmastosopimuksen mukaisesti. IPCC:n mukaan 1,5 asteen tavoite edellyttää, että päästöt saataisiin nettovaikutuksiltaan nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillintä on aikamme ylivoimaisesti suurin haaste. Lokakuussa 2018 julkaistu hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportin viesti päättäjille on kirkas ja selkeä. Päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammin kaikilta.

EK on vahvasti sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

– Olemme tänään liittyneet joukkoon, joka haluaa olla etujoukoissa ratkaisemassa ilmastohaasteen. Meidän on luotava kestävää kasvua ja vaurautta myös tuleville sukupolville, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Ilmastohaasteen ratkaiseminen edellyttää laajamittaisia investointeja sekä olemassa olevaan teknologiaan että uusien vähähiilisten ratkaisujen synnyttämiseen. Päästövähennysten ohella on panostettava hiilidioksidin poistamiseen hiilinielujen sekä talteenoton, varastoinnin ja hyötykäytön keinoin.

– Yritysten investoinnit edellyttävät hallittua rakennemuutosta ja näkymää tuleville vuosikymmenille. Elinkeinoelämälle on tärkeää, että päästövähennyksiin löydetään kustannustehokkaat ja markkinaehtoiset keinot. Hyvänä esimerkkinä on EU:n päästökauppa, joka vähentää teollisuuden ja energiatuotannon päästöjä alenevan kattonsa avulla, kertoo Häkämies.

Suomi on tällä hetkellä yksi maailman parhaista cleantechin innovaatiomaista. Häkämies muistuttaakin, että suomalaisyritykset voivat olla vahvasti mukana ilmastohaasteen ratkaisujen etsimisessä.

– Mitä enemmän saamme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille, sitä laajemmin Suomi voi olla vaikuttamassa päästötavoitteiden saavuttamiseen maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja ja Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt:
Viestintäjohtaja Jenni Järvelä, p. 040 5567156 tai jenni.jarvela@ek.fi