Elinkeinoelämä odottaa Montrealin YK-kokouksesta vahvaa sopimusta luontokadon pysäyttämiseksi

02.12.2022

Montrealista tarvittaisiin Pariisin ilmastosopimukseen verrattava käänne globaaleissa ympäristötoimissa, arvioi EK:n johtaja Ulla Heinonen.  Huom: EK:n johtavat asiantuntijat Minna Ojanperä ja Janne Peljo ovat paikan päällä Montrealissa 11.–16.12.

Keskiviikkona 7.12. Montrealissa alkava YK:n biodiversiteettikokous on historiallinen: se näyttää, pystyvätkö maailman valtiot pääsemään yhteisymmärrykseen luontokadon pysäyttämisestä ja siihen vaadittavista toimista. Kokouksen on määrä päättyä 19.12.

Huolestuttavaa vauhtia etenevä luontokato muodostaa merkittäviä riskejä taloudelle ja yritysten toiminnalle tulevaisuudessa. Maailman talousfoorumin mukaan yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvaista luonnosta ja sen palveluista. Vaikutukset näkyvät eri yritysten arjessa eri tavoin, heijastuen muun muassa raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan.

Aikaisemmat yritykset aikaansaada luontokatoa hillitsevä kansainvälinen sopimus ovat epäonnistuneet – nyt siihen ei ole varaa, arvioi EK:n Vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen:

”Montrealista tarvitaan Pariisin ilmastosopimukseen verrattava käänne globaaleissa ympäristötoimissa. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen muodostaa ilmastonmuutoksen tapaan perustavanlaatuisen haasteen ihmiskunnalle. Jos käännettä ei aikaansaada, häviävät niin elämisen kuin yritystoiminnan edellytykset”.

Kokouksen keskeisenä tavoitteena on sopia konkreettisista ja mitattavista tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena on suojella maailman maa- ja merialueista 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”EK tukee tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi globaalisti, Euroopassa ja Suomessa. Odotamme Montrealin kokouksesta vahvaa ja uskottavaa sitoumusta sekä tavoitteisiin että toimiin luontokadon pysäyttämiseksi”, toteaa Ulla Heinonen.

Suomalaiset yritykset ovat varsin hyvin heräämässä ilmiöön. EK:n kesällä julkaisemassa yrityskyselyssä 83 prosenttia yrityksistä katsoo, että luontokatoon tarttumisella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys liiketoiminnan menestyksen kannalta. Paine tulee omistajien ja yritysjohdon tahtotilan ohella asiakkailta, viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä.

Useat elinkeinoelämän toimialat ovat jo tarttuneet toimeen laatimalla tiekarttoja ja tavoitteita luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

EK:n edustajat Minna Ojanperä ja Janne Peljo ovat paikan päällä Montrealin biodiversiteettikokouksessa 11. -16.12. Yhteystiedot alla.