EK tutki: Cleantech-alalla jo 4 000 pk-yritystä

03.02.2017

Reilu neljännes pk-työnantajayrityksistä on mukana cleantech-liiketoiminnassa. Viisi prosenttia yrityksistä kertoo saaneensa cleantechistä jo pääbisneksen, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

  • 28 prosenttia pk-työnantajayrityksistä harjoittaa cleantech-liiketoimintaa. Valtaosalla näistä yrityksistä toiminta on kuitenkin vielä pienimuotoista: puolet sanoo cleantechin osuuden olevan alle 10 prosenttia liikevaihdosta.
  • Päätoimisiksi cleantech-yrityksiksi tutkimus luokitteli yhtiöt, joilla cleantech-toiminnan osuus on vähintään 50 prosenttia liikevaihdosta. Niitä on noin 5 prosenttia kaikista pk-työnantajayrityksistä, mikä tarkoittaa suuntaa-antavan arvion mukaan noin 4 000 yritystä.
  • Kierrätys ja jätteen hyödyntäminen sekä energia- ja resurssitehokkuus ovat yleisimpiä cleantech-toimintoja pk-kentässä. Päätoimisten cleantech-yritysten painopisteet liittyvät ns. sivutoimisia cleantech-yrityksiä useammin uusiutuvaan energiaan, älykkääseen sähköverkkoon sekä puhtaan veden ratkaisuihin.

Cleantech kasvaa pk-voimin

EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä pitää yrityskyselyn tuloksia rohkaisevina:

– Cleantech-liiketoiminta ei ole vain tulevaisuuden lupaus, kun jo 4 000 suomalaista pk-yritystä on päässyt vahvasti kiinni vihreään bisnekseen. Ympäristöratkaisuiden kysyntä on kuitenkin niin ripeässä kasvussa, että markkinamahdollisuuksia riittäisi paljon isommallekin yritysjoukolle.

Ensi askeliaan ottavat yritykset voivat vauhdittaa liikkeellelähtöään kumppanuuksien kautta, muistuttaa Mäkelä:

– Cleantech-toiminta on tyypillistä toimialojen rajat ylittävää verkostotaloutta. Elinkaaren eri vaiheissa olevat yritykset täydentävät toistensa vahvuuksia. Pk-yritykset tuovat ketteryyttä isompien yritysten uudistumiseen ja saavat vastikkeeksi vipua kasvuun ja oman paikan cleantechin uusissa arvoverkostoissa.

EK keräsi tutkimuksen aineiston Pk-pulssin yhteydessä marraskuussa 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 357 pk-työnantajayritystä, joista 102 kertoi harjoittavansa cleantech-liiketoimintaa.

Cleantech-yritysten määritelmä ja lukumäärä

Cleantech-yrityksistä ei ole olemassa täysin yksiselitteistä määritelmää. EK on kyselytutkimuksissaan käyttänyt kahta rinnakkaista määritelmää

  • Vuonna 2015 julkaistussa selvityksessä kaikista vähintään 5 henkilöä työllistävistä pk-yrityksistä reilut 3 000 oli cleantech-yrityksiä. Tällöin keskeisenä kriteerinä käytettiin sitä, että yritys tarjoaa asiakkailleen joitain konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
  • Nyt julkaistussa tutkimuksessa kaikista pk-työnantajayrityksistä noin 4 000 oli päätoimisia cleantech-yrityksiä. Keskeisenä kriteerinä oli se, että cleantech-toiminnan osuus oli vähintään 50 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta.