EK selvitti: Ilmastobisneksessä odotettua enemmän yrityksiä

14.07.2015

EK:n tuoreen selvityksen mukaan Suomessa on yli 3 000 yritystä, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lisäksi jopa pari tuhatta yritystä harkitsee cleantech-liiketoiminnan aloittamista. Määrä on kasvanut nopeasti parissa vuodessa, jolloin yrityksiä eri selvitysten mukaan arvioitiin olevan hieman yli 2 000.

Selvityksessä yli 20 prosenttia kotimaisista yrityksistä kertoo ilmastonmuutoksen vaikuttavan liiketoimintaansa. Yrityksistä 11 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen tuovan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia (hyödyntäjät), viisi prosenttia yrityksistä piti ilmastonmuutosta ilmiönä, joka edellyttää heiltä välittömiä toimenpiteitä (vastuulliset). Kuusi prosenttia yrityksistä koki, että ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa uhkia heidän yritystoiminnalleen (sopeutujat).

– Vaikka ilmastonmuutos on yksi suurimmista maapalloa kohtaavista uhkista, on rohkaisevaa että yhä useampi yritys arvioi ilmastonmuutoksen tuovan suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Usein on ajateltu, että pienellä Suomella ei voi olla merkittävää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nyt yrityskentässä selvästi ajatellaan, että Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija globaalien ilmasto- ja ympäristöratkaisujen synnyttäjänä, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Selvityksen tulos on merkittävä muutos verrattuna aiempiin selvityksiin. Tähänastisten kansallisten arvioiden mukaan cleantech-yrityksiä olisi Suomessa tunnistettu kaiken kaikkiaan vain noin 2 000 kappaletta. Ero selittynee sillä, että EK:n kysely tavoitti laajasti myös pk-kentän.

– Cleantech-yritysten liikevaihto oli jo vuonna 2013 noin 26 miljardia ja kasvu on ylittänyt suomalaisten yritysten kasvukeskiarvon. Uusien tietojemme valossa Suomi etenee vielä leveämmässä cleantech-rintamassa kuin tähän asti on uskottu. Positiivista on se, että myös pk-yritykset ovat laajasti kiinni ilmastobisneksessä. Team Finland -verkoston on jatkossa panostettava entistä tarmokkaammin tähän maailman suurimpaan kasvualueeseen. Kilpailu on kovaa ja ilman uusia ponnistuksia muut voivat napata suurimmat markkinat, vaikka Suomi tunnetaan tällä hetkellä yhtenä edelläkävijöistä, muistuttaa Häkämies.

Verotus paras keino edistää ilmastobisnestä

Tutkimus toi lisävalaistusta myös ilmastobisneksen ajureihin. Kuluttajien ja yritysasiakkaiden lisääntynyt mielenkiinto ilmastoasioita kohtaan sekä globaalien cleantech-markkinoiden kasvu kasvattavat ilmastonmuutosta hyödyntävien yritysten joukkoa ja suuntaavat niiden toimintaa.

Useat yritykset myös korostavat kansainvälisten ilmastosopimusten ja lainsäädännön merkitystä liiketoimintansa suuntaajana. Lisäksi nämä yritykset ovat muita todennäköisemmin kasvuhakuisia ja vientivetoisia teollisuusyrityksiä.

Suurin osa yrityksistä arvioi erilaiset verohelpotukset tehokkaaksi keinoksi edistää ilmastoliiketoimintaa. Myös innovaatiotuet, julkisten hankintojen kehittäminen sekä demonstraatio- ja referenssihankkeet saivat laajaa kannatusta. Sen sijaan sääntely sai vähiten kannatusta kaikissa yritysryhmissä.

Aiheesta jatketaan keskustelua keskiviikkona 15.7. klo 12.15 EK:n SuomiAreenassa järjestämässä paneelikeskustelussa. ”Pelastuuko ilmasto ilman bisnestä?” -keskustelussa ovat mukana Petteri Taalas (Ilmatieteen laitos), Petri Vanhala (Paperiliitto), Tuuli Kaskinen (Demos Helsinki) ja Jyri Häkämies (EK).

Tulokset käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi touko-kesäkuun aikana yhteensä 1 004 työnantajayritystä. Siinä selvitettiin cleantech-liiketoiminnan nykytilaa ja kasvunäkymiä sen osalta, kuinka yritykset suhtautuvat ilmastonmuutokseen ja kuinka arvioivat sen vaikuttavan liiketoimintaansa. Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jonka ansiosta tutkimuksen suuntaa-antavat tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin vähintään 5 henkilön työnantajayrityksiin Suomessa.

Lisätiedot:
Tutkimuksen toteutus: asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582
Cleantech-liiketoiminta: asiantuntija Tuuli Mäkelä, puh. 050 330 3245