EK tutki: Pk-vientiyritysten lukumäärä vahvassa nousussa

Vaikka ulkomaankaupan volyymit polkevat vielä paikallaan, Suomen tuleva vientimenestys on jo viriämässä: pk-yritykset ovat laajasti käynnistämässä vientihankkeitaan. Teollisuuden rinnalla myös palvelusektori tähyää nyt maailmalle.

Lippuja_123RF_23463208_mPalveluyritykset nousemassa vientikartalle

Suomen vientiyritysten määrä on jo ylittänyt 20 000:n rajapyykin. Suomi on saanut noin 5 000 uutta vientiin tähtäävää pk-yritystä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Tämä ei kuitenkaan vielä näy vientieurojen määrässä, sillä valtaosa uusista kansainvälistyjistä tekee vasta pienimuotoista tai satunnaista vientiä. EK:n tutkimustulosten mukaan uudet viejät ovat yhä useammin palvelualan mikroyrityksiä. Uusista viejistä jopa 70 prosenttia edustaa palvelusektoria. Viennin iso muskeli on kuitenkin yhä teollisuuden varassa.

EK:n yrittäjyystutkimuksista vastaava johtava asiantuntija Jari Huovinen tunnistaa kolme tekijää, jotka selittävät kansainvälistymisaktiivisuuden lisääntymistä:

–Ensinnäkin Suomeen on viime vuosina syntynyt yhä enemmän born global -tyyppisiä yrityksiä, joiden toiminta on alusta alkaen kasvuhakuista ja kansainvälistä. Toisekseen monet pitkän linjan pk-yritykset ovat saavuttaneet kotimarkkinoilla omat kasvurajansa ja hakevat nyt uusia markkinoita erityisesti lähialueilta. Kolmannekseen yhä useampi entinen alihankkija on ryhtynyt tekemään suoraa myyntiä ulkomaille.

Team Finland -palvelut myös alkuvaiheen vientiyrityksille

Vientivireen kasvu aiheuttaa paineita myös kansainvälistymispalvelujen tarjoajille ja Team Finland -verkostolle, huomauttaa EK:n asiantuntija Outi Ervasti:

–EK:n selvitysten mukaan jopa 90 prosenttia alkuvaiheen kansainvälistyjistä kertoo tarvitsevansa neuvonta-, rahoitus- ja valmennuspalveluja ulkomaankauppansa tueksi. Valitettavasti juuri näillä uusilla potentiaalisilla Team Finland -asiakkailla tuntuu olevan suurimmat vaikeudet löytää tarvitsemansa tukipalvelut.

Ervastin mukaan Team Finlandin toiminnassa pitäisikin varmistaa, että käynnistyvien vientiyritysten tarpeet ymmärretään ja että palvelut myös saadaan ulotettua heille.

Nyt julkistettavat tutkimustulokset perustuvat laajempiin tutkimusaineistoihin, jotka EK keräsi huhti-toukokuussa 2016.

 

Tutustu tutkimustuloksiin infografiikan muodossa.

Lue myös Eurokankaan vientisuunnitelmista: suomalaista palveluosaamista viedään maailmalle.