EK vetoaa maan hallitukseen: Nyt on tehtävä kaikki toimet nopean toipumisen mahdollistamiseksi

15.05.2020

EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark vetoaa maan hallitukseen, että rajoituksia purettaessa on samanaikaisesti tehtävä kaikki toimet nopean toipumisen mahdollistamiseksi. Elinkeinoelämä haluaa näyttää mallia ja on käynnistänyt toimia, joilla mahdollistetaan yhteiskunnan nopea palautuminen.

– Suomessa voidaan itse vaikuttaa siihen, toipuuko maa kriisistä nopeasti vai onko edessä uusi tautiaalto ja hidas palautuminen. Ero näiden skenaarioiden välillä on valtava, Lundmark sanoo.

Laskelmien mukaan nopeassa toipumisessa BKT supistuisi 5 % tänä vuonna. Hidas palautuminen tietäisi yhtä Suomen taloushistorian synkimmistä romahduksista, koska BKT putoaisi arvioiden perusteella 13 prosenttia. Euroina tuo ero tarkoittaa tänä ja ensi vuonna yhteensä 41 miljardia euroa pienempää BKT:ta. Nopea toipuminen nostaa Suomen velkataakkaa tänä vuonna 16 miljardilla, hidas­­ jopa 24 miljardilla.

Kaksi viikkoa sitten julkistetun EK:n Exit-ryhmän raportin mukaan talouden nopea palautuminen vaatii mahdollistajia epidemian hallitsemiseksi. Niitä ovat suojavälineiden riittävä saatavuus ja käyttö, valmius lisätä testausta voimakkaasti ja jäljittämisen merkittävä tehostaminen mm. teknologiaa maksimaalisesti hyödyntäen. Tämän lisäksi tarvitaan turvalliset toimintatavat talouden avaamiseksi. Niitä ovat turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen.

– Näiden toimien onnistuminen on varmistettava viipymättä, sillä epäonnistumisesta maksettava hinta on kestämättömän korkea. Elinkeinoelämä haluaa tukea maan hallitusta toimilla, jotka auttavat yhteiskunnan turvallista avaamista ja talouden jälleenrakennusta, Lundmark sanoo.

Elinkeinoelämä haluaa näyttää mallia ja mahdollistaa yhteiskunnan nopean palautumisen. Elinkeinoelämä edistää mm. seuraavia EK:n Exit-ryhmän raportissa ehdotettuja toimia:

Kotimainen kasvomaskituotanto käynnistyy

Yhteiskunnan avautumisen yksi mahdollistaja on riittävä eritasoisten suojavälineiden saatavuus. Kotimainen kasvomaskituotanto on alkamassa. Ensimmäiset yritykset käynnistävät uudenlaisessa yhteistyössä niin kutsuttujen kansalaismaskien kotimaista tuotantoa. Yhteishanke on yrityksiltä uusi pelinavaus, joka osaltaan lisää muiden kuin terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitettujen, riittävän suojaustason suojien saatavuutta.

EK ja sen jäsenliitot ovat kartoittaneet kevään ajan TEM:in aloitteesta yrityksiä, jotka voisivat aloittaa koronaviruksen hoidossa tarvittavien suojatarvikkeiden valmistusta Suomessa. Tämän lisäksi EK on ollut koordinoimassa yhteistyöhanketta, jossa suomalaiset suuryritykset auttavat Huoltovarmuuskeskusta suojavarusteiden hankinnassa Kiinasta.

Turvallinen työskentely, asiointi ja liikkuminen

Joukko suomalaisia yrityksiä on lupautunut toimimaan esimerkkeinä ja jakamaan kokemuksiaan siitä, miten ne kantavat vastuunsa turvallisesta työskentelystä, asioinnista ja liikkumisesta. Mukana ovat muun muassa KONE, Elisa ja VR. Tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta turvalliseen liikkumiseen ja asiointiin ja helpottaa paluuta arkeen tässä uudessa tilanteessa. Mukana olevat yritykset haluavat yhdessä luoda, levittää ja oppia itsekin lisää ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla yhteiskunnan nopeaa palautumista edistetään.

Operaatiokeskuksen ruoriin Frank Korsström

EK:n COVID-19-operaatiokeskuksen vetäjänä on aloittanut tällä viikolla Frank Korsström. Korsströmillä on pitkän linjan kokemus yritysjohtamisesta, viimeksi hän työskenteli Accenturen Suomen ja Pohjoismaiden toimitusjohtajana. EK:n operaatiokeskus on osa toimia, joita EK:n Exit-ryhmä esitti loppuraportissaan kaksi viikkoa sitten. Operaatiokeskuksen tarkoitus on varmistaa EK:n Exit-ryhmän raportissa esitettyjen toimien nopean toteuttaminen.

Lisätiedot:
EK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haavisto p. 050-3956135