EK:n EU-ohjelma: Elinkeinoelämä vahvasti unionin takana

23.09.2015

Elinkeinoelämä uskoo EU:n mahdollisuuksiin, vaikka monet elintärkeät uudistukset ovat jääneet talouskriisin jalkoihin. Eurooppa voi vielä nousta, jos juhlapuheet saadaan muutettua jämeriksi toimiksi.

– EU on marssinut natisten kriisistä toiseen. Kun EMU:n suurimmat valuviat on nyt korjattu, tulee unionin asettaa kasvu ja työpaikat etusijalle kaikessa toiminnassa. Euroopasta on tehtävä uudelleen kilpailukykyinen ja vetovoimainen, vaatii Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Akuutti pakolaiskriisi pitää tietenkin ratkaista määrätietoisesti ja tänne jäävät ihmiset kotiuttaa onnistuneesti.

EK arvioi Euroopan unionia ja sen tulevaisuutta hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen entisen EU-suurlähettilään Jan Storen kanssa. Valmistelutyö perustui haastatteluihin ja työpajoihin suomalaisten yritysjohtajien ja sidosryhmien kanssa. Johtopäätökset ja EK:n toimenpidesuositukset koottiin Euroopan uusi kasvu -raporttiin.

Raportissa nimetään suuntaviivat, joilla Euroopan talous ja työllisyys kammetaan nousuun. Onnistuminen vaatii kykyä keskittyä oikeisiin, kasvua tukeviin ydinasioihin. On välttämätöntä asettaa EU:lle realistiset tavoitteet ja toteuttaa ne määrätietoisesti:

Kaavio_tiedotetta_varten_SUOMI

Lisää markkinoita maailmalta

Uusia vientimarkkinoita on haettava ja voitettava Euroopan ulkopuolelta. Tämä on elintärkeää, kun EU-alueen oma kasvu jatkuu kituliaana, eikä EU ole laajentumassa lähivuosina. Siksi kauppapolitiikasta täytyy tehdä unionin yksi ehdoton prioriteetti, perustelee Häkämies:

– TTIP-sopimus Yhdysvaltain kanssa on välttämätön ja neuvotteluissa on edettävä kunnianhimoisesti. Suomella on paljon voitettavaa, sillä TTIP voi mahdollistaa laajat markkinat myös suomalaisille pk-yrityksille.

Kotipesä kuntoon sisämarkkinoilla

Toinen tulevaisuuden kivijalka liittyy kotikenttään. EU:n sisämarkkinat on vihdoinkin saatava toimimaan myös käytännössä, jotta yritykset voivat käydä sujuvasti kauppaa yli rajojen. Lainsäädännön toimeenpano jäsenmaissa on jäänyt puolitiehen ja komission onkin valvottava sitä nykyistä tiukemmin.

– Sisämarkkinat ovat olleet puutteineenkin Suomelle menestys. Kotimarkkina-alue on kasvanut moninkertaiseksi parantaen talouskasvua ja työllisyyttä. Työ on kuitenkin vielä kesken ja mahdollisuudet ovat valtavat, muistuttaa Häkämies.

Tehokasta EU-vaikuttamista kaikilla tasoilla

Merkittävä osa suomalaisia yrityksiä koskevasta lainsäädännöstä päätetään EU:ssa. Siksi sen päätöksentekoon on vaikutettava nykyistä tehokkaammin niin Suomesta käsin kuin EU:n eri instituutioissa.

Määrätietoista ja entistä varhaisempaa vaikuttamista tarvitaan niin poliittisilta päättäjiltä, virkamiehiltä, elinkeinoelämältä kuin muiltakin sidosryhmiltä. Huomiota tulee kiinnittää kansainvälisesti kilpailukykyisen, investointeja ja pääomaa houkuttelevan liiketoimintaympäristön kehittämiseen.

kansi_euroopanuusikasvuEK:n raportti ”Euroopan uusi kasvu” verkossa:
www.ek.fi/EUtulevaisuus

tai verkkojulkaisuna Issuussa