EK:n tutkimus: Omistajanvaihdostilanteessa 14 000 työnantajayritystä

Omistajanvaihdosprosessi on käynnistynyt tai käynnistymässä noin 14 000 työnantajayrityksessä. Luku on vielä huomattavasti suurempi, jos tarkasteluun otetaan myös ne yritykset, joita omistajanvaihdos tulee koskettamaan seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana.

Lukumääräisesti omistajanvaihdoksia tapahtuu eniten kaupungeissa, mutta suhteellisesti niiden merkitys on suurempi maaseudulla. Parhaillaan yli viidennes maaseudun pk-yrityksistä valmistelee tai käy läpi omistajanvaihdosta, kun kaupungeissa vastaavassa tilanteessa on joka kymmenes yrityksistä.

– Usein kasvu- ja investointihalukkuus laskee merkittävästi omistajanvaihdoksen lähestyessä, sanoo EK:n yrittäjyysasiantuntija Jari Huovinen.

– Tätä havainnollistaa se, että tutkimuksessamme omistajanvaihdostilanteessa olevista yrittäjistä yksikään ei tavoitellut voimakasta kasvua. Sen sijaan selvä enemmistö tyytyi saavutetun markkina-aseman säilyttämiseen. Suoraviivaisesti ajateltuna omistajanvaihdosten vauhdittaminen vaikuttaa siis myönteisesti myös yritysten uudistumiseen, kasvuhakuisuuteen ja investointien todennäköisyyteen, Huovinen tiivistää.

Perheyrittäjyys korostuu maaseudulla

Tutkimuksen mukaan maaseudun yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä, kun taas kaupungeissa osuus jää 50 prosenttiin.

– Ydin ja harvaan asutulla maaseudulla lähes kaikki omistajanvaihdokset ovat tutkimuksen perusteella sukupolvenvaihdoksia. Maaseudulla erityishuomiota pitäisi siis kiinnittää perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin ja niihin liittyviin haasteisiin, jotka usein ovat erilaisia kuin muissa omistajanvaihdoksissa, Huovinen painottaa.

Usein unohtuu, että monet toisen ja kolmannen polven perheyrittäjistä perustavat myös uusia yrityksiä alkuperäisen perheyrityksen rinnalle. Sukupolvenvaihdoksia edistämällä ei siis välttämättä turvata pelkästään olemassa olevien yritysten jatkuvuutta ja työpaikkoja vaan luodaan parhaimmillaan myös edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle.

Pk-yrittäjät pitkäjänteisiä työllistäjiä

Huovisen mukaan negatiivisten talousuutisten ja yt-ilmoitusten varjoon on jäänyt se tosiseikka, että valtaosa pk-yrittäjistä on pitänyt kiinni työntekijöistään myös talous- ja velkakriisin aikana.

– Viimeisimpien tilastojen perusteella vain 5 prosenttia yrityksistä on vähentänyt henkilöstöään edellisen neljän vuoden aikana. Kasvollisten omistajien merkitys työpaikkojen säilyttämisessä Suomessa onkin erittäin suuri ja omistajanvaihdosten sujuva toteutuminen sen vuoksi tärkeää, sanoo Huovinen.

Tiedotteessa esiin nostetut asiat käyvät ilmi EK:n kyselyaineistosta ja sen pohjalta laaditusta tutkimuksesta, joka julkaistaan tänään IFERA (the International Family Enterprise Research Academy) -konferenssissa Lappeenrannassa. Tiedotteen havainnot perustuvat yhteensä 952 pk-yrittäjän vastauksiin.